Beslut. Värmeverket ska rivas innan 2035. Foto: Thorbjörn "Tobbe" Andersson/Svenska Aero-Bilder

Beslut: Värmeverket ska rivas

Nu är det klart. Värmeverket som drivs av det kommunala bolaget Ena Energi i hamnen ska avvecklas och rivas.

  • Publicerad 11:23, 15 sep 2021

Innan år 2035 ska Ena Energis verksamhet i hamnen vara avvecklad. Det har styrelsen för Enköpings kommuns moderbolag nyligen beslutat.

Ett beslut som Ulrika K Jansson, kommundirektör och vd för Enköpings kommuns moderbolag, tycker är positivt av flera anledningar.

– En beslutad tidplan ger Ena Energi bättre förutsättningar att planera och för kommunens del är det positivt med ett årtal att utgå ifrån när det gäller planeringen för hur vi kan utveckla hamnområdet framöver, säger Ulrika K Jansson.

Ena Energis verksamhet i Hamnen påverkar hela Hamnområdet. Bland annat på grund av att verksamheten kräver ett skyddsavstånd till intilliggande byggnader.

– Verksamheten som idag bedrivs låser upp området för utveckling, på grund av skyddsavstånd bland annat. Sedan blir ett senare arbete när man gör om detaljplaner vad det ska bli där istället. Det är också en fråga för fastighetsägarna i området att ta ställning till, säger Ulrika K Jansson.

Enköpingsbo häktad för barnporrbrott

Nyheter En 33-årig man misstänks för ett flertal brott.måndag 20/9 12:57

Enköpingsbo häktad misstänkt för flera barnvåldtäkter

Nyheter En man bosatt i Enköping sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för flera sexualbrott mot barn.torsdag 16/9 13:45