Trollängen har i dag ett 60-tal så kallade boendeplatser. Genrebild. Foto: Mostphotos

Beslut om Trollängen sköts på framtiden

Det privata Trollängens äldreboende ska efter sommaren drivas av kommunen. Det var förslaget till beslut i kommunstyrelsen. Men frågan avgjordes inte på mötet.

  • Publicerad 08:45, 11 feb 2021

Trollängens äldreboende ligger i Trollbäcken och drivs sedan 2014 av Förenade Care.

Förslaget till senaste kommunstyrelsemötet var att kommunen tar över driften när avtalet går ut i augusti.

Det ursprungliga avtalet får förlängas två gånger, vilket redan har gjorts.

Tre alternativ

Kommunen som äger fastigheten därför tre andra alternativ, enligt tjänsteskrivelsen bakom förslaget. Att gå ut med en upphandling, att sälja fastigheten till någon som driver äldreboendet i egen regi eller att ta över driften.

Förvaltningens förslag var att ta över driften. Fördelar som nämns är att andelen kommunala boendeplatser ökar och att lokalen redan i dag ägs av kommunen.

Kommunstyrelsen återremitterade frågan på initiativ av Christina Melzén (L). Alla partier ställde sig bakom.

Ärendet skickades tillbaka bland annat för att "utreda för- och nackdelar samt risker och möjligheter med samtliga tre alternativ som beskrivs i tjänsteskrivelsen".

Oenig nämnd

En oenig äldre- och omsorgsnämnd röstade tidigare för förslaget att kommunen tar över driften.

Socialdemokraterna tycker att det är bästa alternativet, enligt Anita Mattsson (S).

– Går vi ut med upphandling riskerar vi mer eller mindre en monopolmarknad med den aktör som redan har tre boenden. Aktören gör det bra, men det är viktigt att vi har valfrihet, att äldre också kan välja kommunal regi. Vi får också ett kommunalt drivet äldreboende i Trollbäcken vilket vi gärna vill, säger hon.

Efter nämndmötet skrev M, C och KD i en gemensam reservation bland annat att "boendet presterar en mycket hög kvalitet och effektivitet" och att de inte kan se "förslaget till beslut som annat än en ideologiskt driven kommunaliseringen av en väl fungerade enhet".

Fem äldreboenden i dag

Kommunen har dessa vård- och omsorgsboenden:

Krusmyntan och Villa Basilika i Farmarstigen. Drivs av Vardaga.

Villa Fornudden i Fornuddsparken. Drivs av Vardaga.

Trollängen i Trollbäcken. Drivs av Förenade Care.

Björkbacken vid Tyresö centrum. Drivs av kommunen. Ska byggas om och får då färre platser än tidigare.

På gång:

Ett nytt äldreboende byggs intill Bollmora vårdcentral i Tyresö centrum. Det ska drivas av Stiftelsen Stora Sköndal.

Visa merVisa mindre