– Vi vill att kommunen ska kolla med markägaren igen om han kan nöja sig med att bygga sex hus, och släppa huset närmast utsiktsplatsen, mot att skaftvägen blir allmän väg där kommunen ansvarar för sophämtning och snöröjning, säger Miljöpartiets gruppledare Peter Godlund som var den som yrkade på återremiss.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L) menar att kommunen redan har tagit upp den frågan med fastighetsägaren Falkberget Fastigheter AB.

– Vi har berört den sjunde tomten tidigare. Jag ska inte förekomma hur det går nu, men jag tror att det kommer att bli utmanande, säger hon.

Minoritetsåterremiss

MP:s yrkande fick dock stöd av S och även av V som bytt fot sedan frågan var uppe i kommunstyrelsen, vilket gjorde att man med god marginal fick ihop den tredjedel av rösterna som krävs för en minoritetsåterremiss.

När beslutet nu har skjutits upp hoppas oppositionen att även bygglovsfrågan ska tas upp igen.

Bakgrunden är att Falkberget Fastigheter AB köpte de sex tomterna på Södra Falkberget av Skanska 2021. På fem av tomterna fanns små förfallna sportstugor, och på den sjätte en husgrund. Den nya ägaren lämnade in bygglovsansökan för att få bygga sex hus på 70 kvadratmeter vardera.

Kommunen bedömde att man inte kunde neka bygglov och såg en risk att nästan hela berget skulle bli oåtkomligt för Sollentunaborna. Lösningen blev att ta fram en detaljplan. Den presenterades i våras och går ut på att markägaren får bygga sju hus på 220 kvadratmeter vardera uppe på bergets platå. I gengäld skulle kommunen få mark så att man blev ägare till drygt 80 procent av bergets yta.

"Nu har vi köpt oss tid"

Men detaljplanen har blivit hårt kritiserad och inför förra veckans kommunfullmäktige la motståndarna fram nya argument. Man hade anlitat egna jurister som gjorde en helt annat bedömning än kommunens bygglovstjänstemän. De menade att det fullt möjligt för kommunen att neka bygglov.

– Nu har vi köpt oss tid och styret får en chans att reda ut det juridiska läget. Jag hoppas att de går till botten med det här och åtminstone presenterar ett underlag för sin syn att det inte går att neka bygglov, för det har de inte gjort ännu, säger Anton Lindgren (S), oppositionsråd.

Men han lär bli besviken, för Moa Rasmusson vidhåller att bygglovsavdelningen har på fötterna i sin juridiska bedömning.

– Vi har också talat med jurister och bedömningen är fortsatt att vi löper stor risk att förlora om vi nekar bygglov och det överklagas, säger hon.