– Enligt översiktsplanen ska området bevaras, och politikerna har vägrat lyssna på synpunkter från kommuninvånarna. Vi som kan området kan också intyga att tillgängligheten till utkiksplatsen försämras, säger Marcus Andersson, bosatt på Falkberget och en av många som har jobbat för att försöka stoppa byggplanerna.

Först hade markägaren Falkberget Förvaltning AB som plan att bygga sex hus utspridda på berget. Men efter bearbetning är det senaste förslaget att bygga sju tvåvåningshus intill varandra högst upp. Enligt samhällsbyggnadsnämnden gör det att landskapsbilden och Falkbergets silhuett ”förblir i huvudsak opåverkade”.

– På det här sättet säkrar vi att större delen av berget, bland annat utsiktsplatsen, är tillgängligt för allmänheten, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Moa Rasmusson (L).

Har försökt köpa marken

Men motståndarna till planerna håller inte med. De tycker inte alls att det är bättre med sju hus på 220 kvadratmeter vardera samlade högst upp än att ha sex fritidshus utspridda på berget.

Dessutom menar de att kommunen inte tillräckligt har undersökt möjligheterna att köpa ut den nya markägaren.

Men enligt Moa Rasmusson har man försökt, men ”det fanns inget intresse av att sälja” från markägarens sida förklarar hon.

Starka reaktioner

Byggplanerna har väckt många och starka reaktioner.

– Under mina år i politiken i Sollentuna har jag aldrig förr varit med om att så här många har uttryckt sin åsikt i ett ärende. Oftast brukar det bara vara grannar, men nu har även andra Sollentunabor reagerat, säger Peter Godlund (MP), ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Han ger majoriteten rätt i att det fanns en risk med att tillåta bebyggelse på de sex befintliga tomterna, men Miljöpartiet ville minska antalet hus uppe på platån från planens sju till sex.

– Vi måste nog acceptera att vi måste ge något, men nu har markägaren fått för mycket. Kommunen skulle ha agerat tidigare, säger Peter Godlund.

S: "Ett misslyckande"

Utöver MP röstade även S i första hand för återremiss och i andra hand för att detaljplaneförslaget skulle avslås, medan SD ställde sig på Alliansens sida.

”Detaljplanen för Södra Falkberget är ett misslyckande. Då den tillåter omfattande bebyggelse i strid med kommunens vilja. Planförslaget tar ensidigt hänsyn till markägarens vilja till lönsam exploatering, i stället för att sträva efter att hitta en balanserad kompromiss mellan enskilda och allmänna intressen”, skriver Hanna Hayas Huseyin (S) i en skriftlig reservation.

Kan överklagas

Förra veckan antog samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen. Nästa steg är att kommunstyrelsen och sedan fullmäktige tar beslut, något som tros ske redan i september. Men motståndarna kommer inte att ge upp för det.

– Vi accepterar inte det här. Kommunen är på väg att inleda en lång konflikt med sina kommuninvånare. Att många Sollentunabor exkluderas från att kunna vistas i en av Sollentunas mest unika miljöer är helt oacceptabelt 2023. Det här planförslaget innebär dessutom en betydande olägenhet för många som bor i området, säger Marcus Andersson.

Ett överklagande av kommunens beslut skulle först hamna i mark- och miljödomstolen. En eventuell förlust där kan sedan överklagas till mark- och miljööverdomstolen.