Ligger fast. "Det är osäkra tider framåt så det är inte läge nu att sänka skatten" säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Foto: Andreas Jennische & Sacharias Källdén

Beskedet: Skatten oförändrad i Stockholm nästa år

Kommunalskatten i Stockholm kommer lämnas oförändrad nästa år, uppger finansborgarrådet. Trots pandemin går staden med överskott men det beror till stor del på statliga bidrag.

  • Publicerad 11:22, 28 okt 2020

Förhandlingar pågår just nu om Stockholms stads budget för 2021. Klart är att det varken väntas höjningar eller sänkningar av skattesatsen nästa år, uppger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

–  Utifrån rådande förutästtningar och med ansvarstagande för stadens finanser är mitt förslag att skattesatsen för Stockholms stad 2021 ska vara oförändrad, säger hon.

Kommunalskatten ska alltså ligga kvar på 17,74 kronor, trots att staden i år väntas gå med ett överskott på drygt två miljarder. Men det beror till stor del på statliga bidrag som är tillfälliga, understryker Anna König Jerlmyr.

– Vi ser att i Stockholms stad så går vi med ett överskott men det är osäkra tider framåt så det är inte läge nu att sänka skatten. Däremot är det inte heller läge att höja skatterna därför att just kommunalskatten är den som påverkar mest om det lönar sig att gå från bidrag till jobb, säger hon.

Satsar på vuxenutbildning

Hon motiverar också beslutet med att regeringen sänker inkomstskatten. För staden är det dock klokare att satsa på att få fler i jobb genom vuxenutbildning snarare än att sänka skatten, menar finansborgarrådet.

Hon vill att människor använder tiden under lågkonjunkturen till att studera till bristyrken och pekar bland annat på att jobb finns inom välfärdssektorn och hantverksföretag.

– Det finns branscher som efterfrågar personal. Här ser vi möjligheter att jobba med ettåriga och tvååriga utbildningar som gör att människor är rustade när ekonomin vänder tillbaka igen, säger Anna König Jerlmyr.

S: "Behövs mer pengar i välfärden"

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) kallar beskedet om skatten ett steg i rätt riktning.

– Det är bra att de inser att de inte kan fortsätta sin skattesänkarpolitik. Vi vet att det behövs mer pengar i skolan, förskolan och äldreomsorgen. Just i äldreomsorgen har vi ju sett tydliga brister under coronan, säger hon.

Socialdemokraterna kommer lämna med besked om hur de ser på nästa års skattesats i sitt budgetförslag senare i november.

– Men vi räds inte att finansiera offentliga verksamheter via skattemedel. Det är ingen som tycker att barnskötare har för mycket betalt. Det är ingen som tycker att vårdbiträdet har för bra villkor. Det behövs mer pengar i välfärden, inte mindre, säger Karin Wanngård.

Sparar i buffert

Årets överskott för staden ska både sparas och användas. Runt 300 miljoner sätts i fonder och kan användas till kompetensutveckling, förebyggande arbete för att hålla unga utanför kriminalitet och till en digitalisering av stadens verksamheter.

Runt 500 miljoner kronor förs över till koncernen Stockholms stadshus AB, där flera bolag, bland annat Stockholms hamnar, Stockholms mässan och arenabolaget SGA lider ekonomiskt på grund av pandemin.

Staden ska också spara runt 500 miljoner, som en buffert till välfärden om arbetslösheten skjuter i höjden. I år väntas skatteintäkterna bli än halv miljard lägre än förväntat.

– I slutet av året så ser det bättre ut än vad vi befarade i somras men vi har fortfarande det lägsta skatteunderlaget sen 2009 och många av våra bolag går på knäna på grund av minskade intäkter. I och med att det är så osäkra tider är det viktigt att vi nu inför nästa och kommande år bygger de här viktiga skyddsvallarna, säger Anna König Jerlmyr.