Botkyrkabacken. Södra Porten innan stenutläggning 2020. Foto: Anders Björklund

Bergmassor läggs ut nedanför Botkyrkabacken

Nya bergmassor ska läggas ut nedanför Botkyrkabacken. Planerna förbjöds under en tid med hänvisning till miljörisker, men nu har verksamheten fått både grönt ljus och bygglov.

  • Publicerad 23:29, 17 okt 2020

En gammal deponi med okänt innehåll i området intill Botkyrkabacken gjorde att kommunens miljöenhet i december 2018 förbjöd Skanska att tills vidare lägga ut bergmassor på nya områden nedanför Botkyrkabacken i Eriksberg.

Såg risker

Enligt miljöenheten fanns risk att möjliga föroreningar skulle spridas till omgivningen av tyngden från bergmassorna.

Farhågorna om föroreningar i marken har funnits länge. Redan 2006 varnade en miljöutredare för att det också kan ha förekommit illegal tippning i området.

I förbudet från 2018 påtalade miljöenhetens inspektör, som nu slutat, att riktvärden för vissa ämnen i känslig mark överskridits. Samtidigt krävde miljöenheten utökade provtagningar.

Grönt ljus efter nya prov

Efter nya provtagningar utförda av konsult på beställning av Botkyrka Södra Porten AB bedömde miljöenheten förra sommaren att man kunde dra tillbaka förbudet. Föroreningarna bedömdes inte längre vara besvärande stora.

Nu har två nya områden nedanför Botkyrkabacken fått de tillfälliga bygglov som krävs för att lägga ut nya bergmassor. Det senaste beviljades i samhällsbyggnadsnämnden i september.

– Till skillnad från de andra områdena med sten ligger de inom detaljplanelagt område. Då krävs bygglov, säger Sara Andersson projektledare på Botkyrka kommun.

Går vidare till byggen

Botkyrka Södra Porten AB och miljöenheten betraktar stenarna som en biprodukt som lagras.

Stenen som knackas sönder går vidare till byggen.

Kommunen hänvisar till en dom från mark- och miljödomstolen om att inget tillstånd för avfallshantering krävs i detta fall.

Visa merVisa mindre