Det var i förra veckan som Mitt i kunde berätta att flera döda skrattmåsar hittats i närheten av Säbysjön och Kyrkparken. Man misstänkte tidigt att fåglarna smittats av den fågelinfluensa smittat fåglar vid Råstasjön i Solna.

Fåglarna skickades in på analys till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och under tisdagsförmiddagen kunde farhågan bekräftas. Måsarna som hittades vid Kyrkparken var smittade med fågelinfluensa. Däremot är det oklart om det är samma typ av som smitta som drabbade fåglarna i Solna.

–  Att smittan nu finns i närliggande område från tidigare fall är inte förvånande och det finns viss risk för fortsatt spridning till ytterligare omkringliggande områden och även att fler arter drabbas. Hundägare bör ha uppsikt över hunden så den inte äter eller tuggar på sjuka eller döda fåglar, säger Karin Olofsson-Sannö, viltveterinär och patolog på SVA i ett pressmeddelande.

Håll koll på hunden

Den smitta som drabbade fåglarna i Solna var av typen högpatogen H5N1 och arbete pågår nu med att jämföra smittorna.

Orsaken till att så pass många måsar nu drabbas av influensa beror enligt SVA på att fåglarna häckar i kolonier där de är mycket nära varandra.

Man poängterar samtidigt att sannolikheten är låg att människor drabbas, men döda djur ska alltid hanteras med handskar och hundägare uppmanas att hålla koll på sina djur så de inte tuggar på döda fåglar. Mitt i har tidigare berättat att en räv smittats av fågelinfluensan.

Hobbyhöns ska också skyddas från kontakt med vilda fåglar. Foder och vatten bör tillexempel vara oåtkomligt för vilda fåglar.