Till den svårtillgängliga ön Kurön, söder om Adelsö, har folk från hela landet kommit för behandling av olika typer av missbruk sedan 1912.

På ön har Frälsningsarmén bedrivit verksamheten som i dag är ett HVB-hem (hem för vård och boende).

Men inte länge till. Nyligen kom besked om nedläggning.

– Det är av ekonomiska skäl, det är för dyrt, säger Eva Gustin, press- och informationschef på Frälsningsarmén.

Även om kommunerna som har klienter på behandling köper tjänsten har organisationen stora omkostnader, exemplevis den båttrafik de måste bedriva till och från ön på grund av läget.

– Det är absolut tråkigt, det här har inte varit något lätt beslut, säger hon.

Kvar till sommaren

Verksamheten har 63 platser varav 15 är öronmärkta för kvinnor, och ramavtal med 169 kommuner runt om i landet. Vad som händer med klienter framöver blir upp till respektive kommun.

Enligt Eva Gustin är det i dagsläget inte klart vad som händer med ön framöver och om det blir aktuellt att sälja eller hyra ut lokalerna.

De som har pågående behandling blir kvar ytterligare några månader. Verksamheten försvinner helt den 25 juni och inga nya klienter tas emot under tiden.

Beskedet var tungt för Per-Johan Fernström, verksamhetschef och föreståndare.

– Det är svårt både för klienter och personal. Folk är känslomässigt berörda, säger han.

Verksamheten är i internatform och när klienterna har kommit till Kurön har det inlett med en månad utan att de tillåtits lämna ön. Det samma gäller om någon tar ett återfall.

Per-Johan Fernström tycker även att det är extra tråkigt att en stor rad arbeten försvinner från kommunen.

– Vi har 30 fast anställda och vikarier så att vi är ungefär 40 stycken här. Sedan har vi underentreprenörer som hantverkare, säger han.

Hur kommer det kännas sista månaderna när vi vet att det är slut sedan?

– Vi kommer göra ett bra jobb för klienterna bästa. Ingen ska behöva åka hem i förtid.