Foto: Piritta Lutz

Begränsad miljöpåverkan i mark och vatten efter sopbranden

Sopbrandens miljöpåverkan i mark och vatten i Kagghamra bedöms vara begränsad, i en nyligen publicerad rapport. Dricksvattnet från Tegelvreten ska inte ha påverkats.

  • Publicerad 07:34, 23 apr 2021

I en nyligen publicerad rapport av en extern granskare konstateras det att sopbranden i Kagghamra inte har haft några effekter alls, eller mycket liten del, på mark och vatten i närområdet. Åtminstone inte vid den senaste mätningen, som skedde i början av mars.

– Bilden vi får bekräftar tidigare indikationer på att branden inte har orsakat omfattande miljöpåverkan. Fokus ligger nu på att bedöma hur vi på bästa sätt kan gå vidare för att minimera långsiktiga skadeverkningar, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka, i ett uttalande.

Begränsad miljöpåverkan

I ytvattnet vid Kagghamraån och Kaggfjärden uppmättes liknande nivåer av metaller som vid förra mätningen i januari. Inte heller i jorden såg man några förhöjda halter av tungmetaller.

Rapporten konstaterar också att dricksvattnet från Tegelvreten inte heller ska ha påverkats av branden.

I grundvattnet hittades generellt låga metallhalter. Undantaget var väst om branden där det var höga halter av arsenik, och norr om branden där man hittade mycket höga halter av nickel och mangan. Men då metallerna hittades i lokala mätstationer är bedömningen att det i nuläget inte tyder på några generella problem.

I rapporten föreslår man att kommunen upprättar ett kontrollprogram vars syfte ska bli att följa utvecklingen av halterna i grundvattnet. Det föreslås också att när högen väl har svalnat, vilket beräknas ta ett halvår, bör den fraktas bort för att man sedan ska kunna mäta halterna i marken under högen.