För krångligt och alldeles för begränsat. Och dessutom har antalet resenärer varit för få.

Det var därför Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden på Region Uppsala i april 2020 beslutade att Enköping ska få ett helt nytt stadsbusslinjenät. Nio tätortslinjer plus en landsbygdslinje ska bli tre stadsbusslinjer.

Om en månad, den 13 juni, ska det nya linjenätet vara i drift.

– Lite förenklat skulle man kunna säga att det blir färre linjer men som trafikeras av fler bussar, säger Annette Öqvist, som är övergripande projektledare på UL.

Stadsbusslinjenätet kommer att bestå av tre linjer som körs i båda riktningar. Resecentrum (Enköpings station) och Gustav Adolfs plan blir knutpunkter för byten till andra linjer och regiontrafik.

Resecentrum har redan byggts om och anpassats efter det nya stadsbusslinjenätet. Snart ska även Gustav Adolfs plan vara ombyggt. Men det kommer att dröja upp till två år innan det nya linjenätet ser ut som det ska. Exempelvis kommer inte alla hållplatser vara tillgänglighetsanpassade till och med den 13 juni.

– Vi har gjort klart de viktigaste­ bitarna för att kunna­ köra de nya linjerna­. Vi räknar med att det kan ta upp till två år innan allt är klart, säger Annette Öqvist som menar att kriget i Ukraina har påverkat leverans­tiderna av material.

De tre nya linjerna kommer att köras med halvtimmes­trafik. Och bussarna kommer att gå senare på kvällarna än vad dagens tätortslinjer gör.

Störst blir skillnaden på helgerna.

Exempelvis går den sista bussen i dag mellan Gustav Adolfs plan och Bergvretens centrum redan klockan 17.20 på helgerna. Med det nya stadsbusslinjenätet kommer linjerna trafikeras fram till klockan 23 på helgerna.

Totalt kommer elva bussar att trafikera de tre linjerna. Bussarna som upphandlats är Volvo 7900 S-Charge. Självladdande elhybrid­bussar, gröna till färgen, som korta sträckor kan köras helt på el.

I och med det nya förenklade stadsbusslinjenätet har både Enköpings kommun och Region Uppsala en förhoppning att fler Enköpingsbor ska välja bussen framför bilen.