Som Mitt i Skärholmen tidigare har berättat har vattnet vid Sätrabadets norra del, under flera års tid, innehållit för höga halter av skadliga bakterier. Framförallt E. coli bakterier och Intestinala enterokocker, det vill säga föroreningar som beror på att det kommit bajs i badvattnet. Bakterierna orsakar bland annat magsjuka och ledde i somras till att Stockholms stad både förra sommaren och denna avrådde från bad på den norra delen av Sätrabadet.

Bovarna i dramat

Skärholmens stadsdelsförvaltning som utrett frågan tror att föroreningarna framförallt beror på gässen och har därför vidtagit flera åtgärder bland annat skjutit av gäss för att skrämma bort dem från stranden och satt upp en skylt som uppmanar till att inte mata fåglar. Och det verkar ha gett resultat.

– Det har blivit mycket bättre i år och det är vi superglada för, säger Love Örsan, parkingenjör i Skärholmen.

Sommaren 2021 var sex av badvattenproverna otjänliga, sommaren 2022 var det endast ett. Och det räknas knappt.

– Staden tog ett nytt prov fyra dagar senare och då var föreningarna borta. Så det räknas som en tillfällig förorening och är inget som påverkar hur badet klassificeras, säger Love Örsan.

Badförbud kan försvinna

Nu väntar staden på en helhetsbedömning av badet där man tittar på resultaten under de senaste fyra åren och sedan bestämmer hur badet ska klassificeras.

Love Örsan hoppas att staden ska kunna ta bort sin avrådan från bad på den norra delen av badet inför nästa sommar.

– Vi vill såklart att hela badet ska kunna användas, det är ett populärt bad och det brukar vara fullt, säger han.