Hurra! Nu har tio får släppts ut på Högdalstoppen... Foto: Sacharias Källdén

Bä! Nu har Högdalstoppen fått får

Tio får har släppts ut på Högdalstoppen för att öka den biologiska mångfalden. Där ska de beta i cirka en månad innan de ska möta sina får- och kovänner i Rågsveds naturreservat.

  • Publicerad 11:01, 9 jun 2022

Fåren står redo i transportvagnen på Högdalstoppen och hoppar ut ett efter ett när luckan öppnas. Några stannar till, men snart skuttar de tillbaka in i flocken. Fårens mörka päls är en förutsättning för att de ska kunna beta bort jättelokan, som är klassad som en invasiv främmande art.

– Ljusa får tål inte saften från jättelokan, det beror på deras pigment. De får sår och brännskador, säger Inga Birath von Sydow från Naturgruppen som hyr ut betesdjur.

Se upp för elstängsel

Men det är ingen fara för fåren som nu betar på Högdalstoppen, berättar Jimmy Andersson, som är naturreservatsförvaltare i Enskede-Årsta-Vantör. De är dessutom förtjusta i jättelokan. Förutom att djuren hjälper till att bekämpa växter som inte ska finnas på platsen, samt att öka artrikedomen, så är de fina att titta på. Och i bästa fall kan man klappa dem.

– Man får se upp för elstängslet, och det är inte tillåtet att gå innanför eller att mata dem. Det här är första året som vi har får här uppe, men vi har haft det i flera år i Rågsveds naturreservat där de hjälper till att återöppna det gamla landskapet. Där kan vi se effekt i hagarna, säger Jimmy Andersson.

Flyttas

I cirka en månad, beroende på hur lång tid det tar för dem att beta ner jättelokan, kommer fåren att gå runt på Högdalstoppen. Därefter får de flytta ner till just Rågsveds naturreservat, där det i dag finns fyra kor och tjugo får, innan de kommer tillbaka till toppen i augusti.

Fåren är en del av stadens projekt för ska stärka Stockholmsnaturen, och Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats 5,1 miljoner kronor. Pengarna ska även gå till fler ängar och stärkt skötsel av Hagsätraskogen, Årstaskogen och Rågsveds naturreservat.

– Det här är ett av projekten som stadsdelen har fått pengar för. Det är roligt att många stockholmare blir så entusiastiska av att ha djur i sin närmiljö. Plus att det är bra för naturen. Vi testar det här i år och jag hoppas att projektet ska fortsätta, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

På Facebook har några boende uttryckt oro för att någon ska skada djuren.

– VI har tillsyn på fåren två gånger om dagen och skulle något hända så tar vi bort dem direkt. Det finns alltid en risk med att ha djur ute på allmän plats, vi är medvetna om det, säger Jimmy Andersson.

... och de började genast mumsa på gräset. Foto: Sacharias Källdén

Jätteloka och människor

Jätteloka innehåller furokumariner som är irriterande på hud, särskilt om huden utsätts för solbestrålning. Förgiftningar genom förtäring av växten är inte kända.

Vid hudkontakt kan växten ge brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan komma efter flera dagars fördröjning och kan kvarstå i veckor, eventuellt även med ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Källa: Giftinformationscentralen

Visa merVisa mindre

Magnus Rignell från Naturgruppen och Jimmy Andersson, naturreservatsförvaltare i Enskede-Årsta-Vantör. Foto: Sacharias Källdén

Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) gillar får och hoppas på en fortsättning för projektet på Högdalstoppen. Foto: Sacharias Källdén