Stenkrossen i Skrubba igång. Bergmassor från det stora tunnelbanebygget mot Nacka ska köras till Skrubba industriområde – där det ska krossas och sedan transporteras vidare till andra byggen. Det första året av åtta går till etablering av verksamheten, bland annat byggs ett gigantiskt bullerskydd av sten.

Beskedet att stenkrossen blir av gav politikerna i Stockholms stads miljö- och hälsoskyddsnämnd redan förra sommaren, som Mitt i tidigare rapporterat om.

Flera grannar från både Hanviken, Hedvigslund och Skrubba skrev då på protestlistor mot krossplanerna, och i lokala Facebookgrupper höjs nu de arga rösterna igen när arbetet har dragit igång.

"Helt vansinnigt"

På Rullstensgränd i Hanviken som ligger 260 meter från krossen har boende fått höra stenkrossning förr – när Södra länken byggdes runt millennieskiftet.

– Man tror inte att det är sant att det ska ske igen, och det är helt vansinnigt att de får hålla på så länge som åtta år. Det hörs mycket redan nu, jag fasar för hur mycket det låter sen när de börjar krossa, säger grannen Marie Sjögren.

Hon förmodar att det kommer att bli "jättetufft", då hon jobbar natt på sjukhus och måste kunna sova på dagen för att klara av tolvtimmarspassen.

– Det ironiska är också att man vill bygga massa nya hus i Tyresö, men vem vill köpa villa nära en stenkross? Värdena kommer att falla som en gråsten på bostäder i Hanviken och Lindalen. Jag har själv tänkt att man kanske inte kan bo här till slut.

En enorm stenvall har anlagts runt platsen där stenkrossningen sen ska ske, som sen ska fungera som bullerskydd.

En enorm stenvall har anlagts runt platsen där stenkrossningen sen ska ske, som sen ska fungera som bullerskydd.

Julia Wide

Stockholms baksida, Tyresös framsida

Även lokalpolitikerna har protesterat mot planerna, och både Tyresö och Nacka överklagade dessutom beslutet från Stockholms miljönämnd. Härom veckan kom beskedet att överklagan avslagits.

– Det är väldigt tråkigt att man inte försöker hitta andra platser. Skrubba är ju lite Stockholms baksida, men det är vår framsida. Man tar inte hänsyn till att det faktiskt är villabebyggelser nära, säger Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordförande och en av dem som riktat skarp kritik mot Stockholmspolitikernas beslut.

– Det man kan hoppas på är att det inte blir lika illa som förra gången. När man pratade med människor då var det framför allt stendammet som var väldigt irriterande och blåste in över tomterna. Nu hävdar bolaget att det finns bättre teknik på krossningen som inte ska damma lika mycket.

Bättre koll på dammet

Utöver att hålla bättre koll på bullret denna gången genom att bygga bullerskydd har Skanska fått andra riktlinjer som att blöta stenhögarna för att undvika damm. Allt ska följas upp kontinuerligt med noggranna kontroller och mätningar.

Tyresöpolitikerna meddelar att de ska hålla ett vakande öga på processen så den blir så rimlig som bolaget hävdat. Det har även pratats tidigare om att köpa marken, något som enligt Mats Lindblom (L) fortfarande är intressant.

– Tyresö behöver mark, framför allt till företagsetableringar och för att kunna omlokalisera verksamheter som hamnat lite tokigt. Tunnelbanan till Nacka är inte heller det sista infrastrukturprojektet i staden, och att det fortsätter krossas sten i Skrubba ligger i farans riktning. I den meningen vore det bra om Tyresö kommun kunde köpa marken för att säkra en bättre framtid för området.

Måndagar till fredagar 06.00 till 18.00 får ”utlastning, krossning, sortering och skutknackning” ske. 260 meter bakom skogsdungen och Marie Sjögrens bostad ligger krossanläggningen.

Måndagar till fredagar 06.00 till 18.00 får ”utlastning, krossning, sortering och skutknackning” ske. 260 meter bakom skogsdungen och Marie Sjögrens bostad ligger krossanläggningen.

Julia Wide