Flera grannar i Hedvigslund, Lindalen och Hanviken bor endast några hundra meter från fastigheten i Skrubba industriområde. De har skrivit på protestlistor mot Skanskas planer att krossa 1 miljon ton berg per år i åtta år.

Dessutom har kommunalråd i både Nacka och Tyresö har vädjat till Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) att stoppa planerna. Även Skarpsnäcks stadsdelsnämnd motsatte sig planerna. Men tisdagen 7 juni gav politikerna i Stockholms stads miljö- och hälsoskyddsnämnd ändå klartecken för stenkrossen.

https://www.mitti.se/nyheter/en-miljard-pa-spel-i-stenkrossjakten-i-nacka/repvde!9hoFzZUxO4IGnohHKjtbtg/

Vill undvika långa transporter

Enligt Skanska kommer merparten av stenmassorna från utbyggnaden av tunnelbanan i Nacka och Stockholm.

– Staden försöker att hitta platser där sten kan krossas utan långa transporter, och vi försöker trycka på vikten av att man tar ett regionalt ansvar kring detta, har Katarina Luhr sagt tidigare till Mitt i.

Gäller omedelbart

Miljönämnden bestämde att ”beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas”.

Både Nacka och Tyresö kommun kommer med all sannolikhet att överklaga beslutet.

– Jag tycker att det är ett dåligt beslut och att vi ska överklaga. Nackaborna använder ju det här området för rekreation, säger Peter Zethraeus (M), kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka.

– Vi är otroligt besvikna över beslutet och vi drar igång en process nu om att överklaga, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

Tror på lägre buller

Beslutet av Stockholms stads politiker togs enhälligt.

– Det viktiga är att det inte blir störningar för de som bor i området. Ansökan har granskats av experter på miljöförvaltningen och den här stenkrossen kommer att skilja sig från den som fanns sist. Man kommer att bygga bullerskydd runt och göra noggranna kontroller och mätningar, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Skanska, Stockholms stads miljöförvaltning och Katarina Luhr bedömer att ljuden från stenkrossen inte kommer att påverka kringboende eller naturreservat på något oacceptabelt sätt.

– Bedömningen är att bullret kommer att hålla sig väl inom Naturvårdsverkets riktlinjer. Troligen blir det också lite lägre än Skanskas uppsatta nivåer enligt våra bullerexperter, men det är något vi får se i mätningarna senare, säger Luhr.

Skydda naturen

Utöver att hålla koll buller har Skanska fått olika riktlinjer. För att undvika damm ska stenhögarna blötas. Damm ska också undvikas genom övertäckta transportband. Även när det gäller föroreningar som riskerar att läcka till mark och vatten har Skanska fått riktlinjer.

– Detta ska mätas kontinuerligt och det finns uppsatta gränsvärden för olika ämnen här.

https://www.mitti.se/nyheter/ska-fa-koll-pa-krossar/repvdb!IpctoMcyvl3e9p2f3kLAsA/