Det har gått många turer krig det tillfälliga 14 meter höga konstverket tillika utsiktstorn i naturområdet Hökälla på Hisingen.  

Redan i maj rapporterade Göteborg Direkt att Nuet – en konstsatsning i Göteborgs 400-årsfirande – hotades att rivas.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/jubileumskonstverk-rivs-ett-halvar-innan-firandet/reptes!3oEjlqSWstowrj9HTDf9g/

Bakgrunden handlar om att det tillfälliga bygglovet var på väg att gå ut men ingen i staden kände ansvar för att förlänga det.  

Konstverket som uppfördes 2017 ägs av Norra Hisingen, vilket få i nämnden kände till.

Får ny ägare

När rivningshotet uppdagades ansökte stadsdelsnämnden om att park- och naturförvaltningen skulle ta över ägarskapet.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/gladjebeskedet-nuet-ar-raddat/reptfv!U9dmsFyhknt3LF0KTWHJg/

Nu är det klubbat att park- och naturförvaltningen tar över konstverket efter årsskiftet.  

– Nuet befinner sig där det ska och nu behöver vi hitta en hållbar väg framåt, även för hela LandArt-projektet. Alldeles särskilt eftersom Göteborg 400-årsfirande är flyttat till 2023, säger AnnaSara Perslow (C), ordförande park- och naturnämnden i ett uttalande.

Förutsättningen var att det tillfälliga bygglovet för konstverket förlängts till 31 januari 2022 och att pengar har säkrats för fortsatt skötsel under 2021 och nedmontering efter att bygglovet har gått ut.