2021 hette det att den nya permanenta basen för Region Stockholms ambulanshelikopter var vald ”med omsorg”.

Då var tanken att den skulle placeras i Ullna, Österåker, och arrenderas av markägaren, Carl Douglas.

Nu blir det kanske inte så.

I ett tjänsteutlåtande avstyrks placeringen – på grund av att markägaren ändrat sig om villkoren, skriver Region Stockholm.

Vill hyra ut

”En av dessa förutsättningar är att fastighetsägaren inte längre vill arrendera ut marken till regionen, utan önskar att parterna ingår en hyreslösning av den anläggning som planeras uppföras” står det i tjänsteutlåtandet.

Fel, anser Douglas, som menar att de mycket tidigt meddelade Region Stockholm att det rörde sig om hyra av byggnader och anläggningar och att det tvärtom är regionen som kovänt.

”Det är först på slutet som tjänstemän på regionen, som kommit in i processen i ett sent skede, har haft synpunkter på denna omständighet som vi under lång tid har varit överens om” skriver Douglas genom sitt fastighetsbolag Wasatornet AB.

Enligt Douglas skulle ett hyresavtal inte bli dyrare för regionen och dessutom bli en mycket säkrare lösning.

”Osäker affärsmodell”

Region Stockholm har en annan uppfattning: Ett hyresavtal skulle betyda att regionen inte själv kan uppföra och äga de byggnader man planerat och man bedömer också den föreslagna affärsmodellen som alltför osäker ”ur ett ekonomiskt perspektiv”.

Frågan om en permanent bas för ambulanshelikoptern i Stockholm har utretts flera gånger. Tidigare var helikopterbasen placerad i Värmdö och 2017 flyttades verksamheten tillfälligt till Norrtälje.

När frågan utreddes senast bedömdes Ullna vara det näst bäst alternativet, efter Bromma flygplats som då inte var genomförbart.

Två tunga skäl som bidrog till att man valde Ullna var att man därifrån snabbt kan flyga till länets samtliga skärgårdskommuner och att det samtidigt är nära till huvuddelen av regionens sjukhus.

Wasatornet skriver att beskedet från Region Stockholm är tråkigt, men att man är beredd att fortsätta med projektet om regionen skulle ändra sig i närtid.

Idag, 25 april, ska Hälso- och sjukvårdsnämnden fatta beslut om man ska avbryta etableringen av den permanenta helikopterbasen i Ullna.