– En pålitlig ambulanssjukvård med hög tillgänglighet är viktigt för invånarna i hela regionen. Placeringen i Ullna, Österåker, är vald med omsorg, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i ett pressutskick.

– Det är ett centralt läge i länet och kan snabbt nå ut till patienterna med akuta behov för transport till något av akutsjukhusen. Det är bra att vi genom placeringen äntligen får en långsiktig lösning.

Enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som utrett placeringen innebär läget i Ullna bland annat att alla Stockholms skärgårdskommuner ska få snabb tillgång till ambulanshelikoptern, samtidigt som den får nära till huvuddelen av regionens sjukhus.

Dessutom blir det möjligt att samlokalisera med ambulans- och akutläkarbil i norrort och det finns också utrymme att utöka helikopterverksamheten om det skulle bli aktuellt.

– Ambulanshelikoptern är skärgårdsbornas livlina om det värsta händer. Oavsett om du bor på Utö, Möja, Arholma, Adelsö eller besöker Sandhamn över dagen ska du snabbt kunna få kvalificerad hjälp, säger Christine Lorne (C) gruppledare, hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt planen ska Region Stockholm arrendera marken av markägaren Carl Douglas i trettio år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt tjugo år.