Älvsjöbadet. Badets bassänger är i behov av renovering menar staden. Foto: Linda Gren

Älvsjöbadet ska renoveras – kan bli betalbad

Nu är det beslutat av Älvsjöbadet ska renoveras. Det planeras bland annat för nya uppvärmda bassänger, en ny entrébyggnad och en foodtruck. Om badet blir uppvärmt kan det också börja kosta.

  • Publicerad 14:19, 8 okt 2021

Bygget och installationerna är i stort behov av renovering och upprustning

Älvsjöbadet är utomhusbadet som ligger på Ormkärrsvägen 21 i Bandhagen. Nu ska badet rustas upp. I förra veckan beslutade fastighetsnämnden och idrottsnämnden om att titta vidare på hur möjligheterna för en renovering av anläggningen ser ut.

– Det är med bakgrund av att bygget och installationerna är i stort behov av renovering och upprustning. Det är ju en populär verksamhet och plats och nu ser vi att det är dags att gå vidare men en utredning över vad som behöva göras och vad det kommer kosta, säger Dennis Wedin (M), ordförande i fastighetsnämnden.

Utredningen ska pågå under hösten och någon gång mellan juli och september 2022 ska ombyggnationen dra igång. Första delen av det nya badet beräknas stå färdig våren 2023.

Anläggningen består av en större 25-metersbassäng, en plaskdamm för barn och en mindre bassäng på 20 meter. Där finns även en kiosk, en klätterställning, utomhusduschar, omklädningsrum och toaletter.

Omfattande renovering

De senaste två somrarna har den mindre bassängen varit stängd eftersom systemet som renar vattnet inte fungerat som det ska. Vattenreningssystemen ska ses över och samtliga bassänger ska renoveras. Eftersom fler bostäder ska byggas i området kan en 50-metersbassäng istället för bassängen på 25 meter bli aktuell för att möta befolkningsökningen.

Den nuvarande servicebyggnaden ska bytas ut mot en ny. Den nya byggnaden ska rymma två omklädningsrum med duschar, två till fyra flexomklädningsrum, tre till fyra toaletter och två handikapptoaletter. Kioskbyggnaden kan komma att kaseras och bytas ut mot en foodtruck.

Kan börja kosta

Eventuellt kommer det även att bli en ny entrébyggnad som ska möjliggöra en betalfunktion i framtiden. I nuläget är det gratis att besöka badet, men om det blir entréavgift efter renoveringen kan idrottsförvaltningen inte svara på än.

I dag tar Stockholms stad betalt vid de fem utomhusbad som är uppvärmda, bland annat nybyggda Järvabadet och Eriksdalsbadet.

Älvsjöbadet kan eventuellt bli en del av det gänget. Utredningen ska nämligen undersöka möjligheten att värma upp bassängarna med hjälp av solfångare och fjärrvärme. Det skulle i sin tur kunna göra badsäsongen längre.

Kiosken. I stället för den befintliga kiosken föreslår staden en foodtruck. Foto: Sigrid Malmgren

Älvsjöbadets renovering

Utredningen av hur renoveringen ska gå till beräknas kosta cirka 5 miljoner kronor.

Den totala kostnaden för projektet kan landa på omkring 50 miljoner.

Bygget ska starta någon gång mellan juli och september 2022.

Första delen av det nya badet ska vara klar mellan april och juni 2023.

Källa: Fastighetskontoret

Visa merVisa mindre