Oväntat stora avgiftshöjningar för parkeringsplatser har fått allmännyttans hyresgäster, runt om i Göteborg, att höja på ögonbrynen.  

Hyreshöjningen har skett över hela allmännyttans parkeringsbestånd efter att Framtidenkoncernen beslutade om en ny prisstrategi sommaren 2022.  

Förklaringen bakom höjningen är att allmännyttan hade för låga hyror för fordonsplatser jämfört med övriga aktörer.

– Målet är att fordonsplatserna ska bära sig själva ekonomiskt. Det gör de inte idag utan är underprissatta vilket ekonomiskt belastar vår övriga verksamhet och i det långa loppet den stora andel av våra hyresgäster som inte hyr en fordonsplats, förklarar Bostadsbolagets pressansvarig Malin Pethrus.

"Mjölkar oss på pengar"

Samtidigt rasar boende i Sandeslätt i Hammarkullen, över Bostadsbolagets garaget som är i uselt skick.

Byggnaden har stora sprickor, vattensamlingar och mögel. Att priset för en p-plats nu är över 800 kronor är under all kritik menar en av hyresgästerna.

– Det känns som garaget kommer att rasa när som helst. Jag har påtalat bristerna flera gånger men får inget gehör. Nu höjer de dessutom hyrorna igen. De bara mjölkar oss på pengar utan att vi får något tillbaka.

Vattensamling. När det regnar blir det halt och blöt på golven i garagen.

Vattensamling. När det regnar blir det halt och blöt på golven i garagen.

Privat

Fastighetsvärden är medveten om att vatten inte alltid rinner undan och har försökt att åtgärda problemen.

– Vi har haft problem med att våra brunnar inte har kunnat svälja vattenmängderna vid extrema skyfall som ju verkar komma oftare nu för tiden. Under hösten bytte vi en av pumparna och vi har därefter inte haft dessa problem i samma omfattning, säger Martin Clasborg, Bostadsbolaget, förvaltare, distrikt öster.

 Vad har ni för planer på att rusta upp garaget? 

– När det gäller renovering av garaget så är det på gång. En utredning av garaget har gjorts och nu tas en prioriteringsordning fram gällande vad som måste åtgärdas direkt och vad som kan åtgärdas på längre sikt. En åtgärdsplan med andra ord. I dagsläget rör det sig alltså inte om en omfattande totalrenovering av garaget utan att vi gör det som är prioriterat just nu, säger Martin Clasborg.

Uselt skick. Garaget är fullt av sprickor och mögel.

Uselt skick. Garaget är fullt av sprickor och mögel.

Privat