Trångt. Christian 92 år passerar i korridoren när det är vaccinationer på äldreboende. Foto: Anna Rönngren

Äldre trängs med vaccinkö på väg till tvättstugan

En vaccinationsmottagning för covid-19 har upprättats i ett seniorboende i Skärholmen. De äldre tvingas trängas med ständigt nya besökare när de ska till sina lägenheter eller tvättstugan.

  • Publicerad 06:15, 8 jun 2021

Det är trångt i korridoren på seniorboendet på Ekholmsvägen i Skärholmen. Här går de boende i ett av trapphusen varje dag när de ska till och från sina lägenheter. Samtliga på boendet måste passera när de ska till tvättstugan.

Men nu är även okända människor på plats. Här har nämligen stadsdelsförvaltningen upplåtit lokaler för en vaccinationscentral för covid-19.

En strid ström av människor som ska vaccineras kommer till boendet. I den smala korridoren har vårdpersonalen ställt upp ett bord där patienterna ska anmäla sig och längs väggarna sitter de på stolar och väntar på sin tur.

Flera av de boende i huset är upprörda över situationen.

– Vi tycker det är väldigt olämpligt att starta ett vaccinationscenter på ett boende för äldre, säger Nancy Granström, 81 år.

Hon får medhåll av Elena Svensson, 71, Berit Erström, 76, Christian, 92, och Bert Carlson, 87 år.

Elena Svensson passerar i korridoren varje dag när hon går ut och är nu storkonsument av munskydd. Själv är hon vaccinerad men oroar sig för andra.

– Jag har väninnor som inte får vaccinera sig för sina läkare eller som bara har fått en spruta. Man måste tänka på andra människor också. Vem har kläckt idén att förlägga en vaccinationscentral på ett äldreboende, säger hon undrande.

Även hemtjänstpersonal som jobbar i huset är kritiska.

– De står överallt i korridorer, det är svårt att komma förbi. Jag vill inte bli smittad, säger en anställd.

De boende förstår att folk måste vaccineras men tycker att den istället borde förläggas till aulan som ligger i en annan byggnad och har en egen ingång. De har kontaktat både Micasa, Region Stockholm och stadsdelsförvaltningen men inte fått något gehör för sina önskemål.

Bakom vaccinationen i lokalen står Skärholmens vårdcentral som fått tillgång till lokalerna via stadsdelsförvaltningen efter en förfrågan från Regionen.

– Vi tycker det är jättebra att vi har fått låna de här lokalerna så att vi kan vaccinera så många som möjligt. Enligt de uppgifter som vi har fått från stadsdelsförvaltningen så behöver de boende inte gå den vägen, säger Ina El-Sherif verksamhetschef på Skärholmens vårdcentral.
.

Andreas Thorstensson är äldreomsorgschef på stadsdelsförvaltningen.

– Det är en bra tillgänglig lokal där folk kan komma in och ut, säger han.

Vad tänker ni om att boende måste passera korridoren för att komma till tvättstugan? Och vissa även för att gå ut?

– Alla behöver göra sitt i det här och använda munskydd och hålla avstånd.

Är det inte svårt att hålla avstånd i en trång korridor?

– Så trångt bedömer inte jag att det är. Vi behöver hjälpas åt att se till att folk kan bli vaccinerade och då tycker inte jag att det här är en så tung uppoffring.

I början av pandemin stoppade ni transporter och onödiga besök där det bodde äldre för att minska smittspridningen. Vad tänker ni om smittrisken för de äldre här?

– Jag är inte rädd för att någon ska bli smittad om alla sköter sig. De som går där får vara extra vaksamma. Sedan pågår ju inte vaccinationerna sju dagar i veckan.

"Vaccinationer kan genomföras smittsäkert"

Inte heller Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, tycker att vaccinationerna på boendet medför några extra risker.

– Vi haft en dialog med vårdgivaren och bedömt att man följer de direktiv som finns och att vaccinationer kan genomföras smittsäkert, säger han.

Trångt. Berit ,Christian, Elena och Nancy i korridor på äldreboende innan vaccinationerna startat för dagen. Foto: Anna Rönngren

Pågår till 23 juni

En vaccinationscentral för covid-19 har upprättats på seniorboendet på Ekholmsvägen i Skärholmens centrum.

Här pågar varje vecka vaccinationer mellan klockan 10 och 15 på tisdagar och onsdagar.

Flera äldre i huset samt hemtjänstpersonal är oroliga över smittrisken eftersom de måste passera i korridoren, där de som ska vaccineras väntar, när de ska till och från tvättstugan. Boende i en portarna passerar även där när de ska gå in och ut ur huset till Skärholmens centrum.

Vaccinationerna i fastigheten ska pågå till den 23 juni.

Visa merVisa mindre

Trångt. Många ska få plats i korridoren när det är vaccinationer på äldreboende. Foto: Anna Rönngren