Det är sex vård- och omsorgsboenden, både privata och kommunala, i Stockholms stad som får kritik efter en granskning av Inspektionen får vård och omsorg, Ivo.

https://www.mitti.se/nyheter/ny-hard-kritik-mot-coronavarden-pa-stockholms-aldreboenden/repubc!d0HGTNraOdxmMf1kceuQcg/

Alla har brustit i sin journalföring vilket gör att Ivo inte kan följa vården som getts till de äldre som smittats med covid-19. Tre av boenden har också haft en bristande bemanning, enligt Ivo.

Dog ensamma

På ett av boendena, Persikan i Akalla, har två äldre dött ensamma på sina rum trots att ingen ska behöva avlida ensam om man inte själv önskar det. Extravak ska inte ha satts in när sjukfrånvaron varit hög och vikarier har inte tagits in av rädsla för att få sprida smitta på boendet, enligt Ivo:s granskning.

Men Elisabet Keussen, vd på privata Kavat vård som driver Persikan, anser inte att boendet har varit underbemannat. Hon delar inte heller Ivo:s bild av de två dödsfallen.

– Om vi bedömer att någon bara har timmar kvar att leva eller är orolig, är det självklart att vi sitter hos den äldre. Innan dess har vi tät tillsyn, där personen får tillsyn cirka två gånger i timmen eller vid behov. Dessa två personer dog mellan två täta tillsynsbesök. Det är otroligt beklagligt, men självklart inget vi planerat för eller förutsåg, säger Elisabet Keussen.

Äldreborgarrådet: "Tog ansvar"

På två boenden som drivs i kommunal regi i Älvsjö och i Bromma anser Ivo att för lite personal lett till att äldre inte har fått den vård de hade behövt. Många vikarier ska också ha försämrat kontinuiteten och sänkt kompetensen när personal som inte känt till boendet eller patienterna kommit in, enligt Ivo.

Äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) är ytterst ansvarig för äldreomsorgen i Stockholm och uppger att han uppmanat alla stadens boenden att överbemanna för att undvika brist på personal under pandemin.

– Jag tycker vi tog ansvar genom att nöta in det här budskapet men det har inte helt oväntat fungerat lite olika. Det kan vara så att även om man har överbemannat så har man inte gjort det i en utsträckning som varit tillräcklig, säger Erik Slottner.

S: "Alldeles för höga dödstal"

Men Socialdemokraterna anser inte att majoriteten gjort nog för att säkra bemanningen.

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) anser att staden måste anställa fler på heltid och sluta förlita sig på en stor andel timvikarier.

https://www.mitti.se/nyheter/trots-kritiken-fortsatt-manga-timvikarier-i-aldreomsorgen/reptkl!gp8ctcR8wYPfJjMPyZS4Q/

–  Anställ dem, få upp kompetensen och få upp bemanningen. Inte ens när man står inför fullbordat faktum i en pandemi så skjuter man till saknade resurser och fastanställer personal trots att det hade behövts. Då kommer man ur pandemin med alldeles för höga dödstal, säger Karin Wanngård.

Fler ska ges fast anställning

Erik Slottner uppger att staden nu arbetar för att fler ska få fasta anställningar, till exempel utreds en ersättningsmodell där verksamheter som satsar på detta kan ges mer pengar. Fler inom äldreomsorgen ska också få relevant utbildning och språkkunskaper så att de kan kvalificera sig för fasta jobb.

Men Erik Slottner tror inte att färre timvikarier och en högre grundbemanning hade haft någon betydelse för behovet av vikarier under coronavågen i våras.

–  Med tanke på de höga sjukskrivningstalen hade det sannolikt ändå behövts många vikarier som har mindre erfarenhet under pandemin. Man är inte mindre sjuk bara för att man är tillsvidareanställd, säger han.