Utan tak över huvud. Förra året levde 114 personer i akut hemlöshet i Stockholms stad, alltså boendes utomhus eller i gatumiljö. Foto: Sacharias Källdén

Akut hemlöshet minskar i Stockholm

Antalet personer i akut hemlöshet i Stockholm har minskat med 30 procent under de senaste två åren. “Vi är inte klara förrän siffran är noll”, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm.

  • Publicerad 04:21, 5 maj 2021

Antalet hemlösa i Stockholm har minskat från 2 439 till 2 379 personer mellan 2018 och 2020, visar Stockholms stads kartläggning över antalet hemlösa som görs vartannat år. Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholm, ser positivt på minskningen och jämför med rapporten från 2018 då hemlösheten steg. 

– Att vi i år fått en sänkning med 60 personer är väldigt bra, det tyder på att vi är tillbaka till det som är normaltrenden, alltså att hemlösheten successivt sjunker.

Färre sover på gatan

Även antalet personer som lever i akut hemlöshet, alltså som sover på gatan eller utomhus, har minskat. Mellan 2018 och 2020 minskade antalet hemlösa med 30 procent, från 163 till 114 personer. 

– Just att den akuta hemlösheten har minskat är nästan den viktigaste siffran. De här personerna är ju de mest utsatta och därför blir denna minskning väldigt betydelsefull, menar Jan Jönsson.

Kritik mot regionens vaccinationsplan av hemlösa

Föreningen Ny Gemenskap har kafé för hemlösa. Foto: Karoline Montero Araya

Misstänksamhet och skam

Jan Jönsson nämner flera faktorer som har bidragit till den positiva utvecklingen. Man har bland annat utökat antalet personer som arbetar uppsökande.

– Tittar man på akut hemlöshet finns det många med psykisk ohälsa, olika typer av missbruk och känslor av misstänksamhet och skam, vilket kan bidra till att man inte ger sig till känna hos socialtjänsten. 

50 lägenheter om året

Under de senaste åren har staden arbetat med programmet Bostad först, som vänder sig till personer som varit hemlösa under en längre tid och erbjuder dem en lägenhet som de sedan själva får ta över. Sammanlagt har 262 lägenheter kunnat förmedlas genom programmet och årligen utökas det med 50 lägenheter.  

– Bostad först tror jag är en av de viktigaste delarna av allt vi gjort de senaste åren. På många sätt blir det ju lättare att ta tag i andra delar av livet när man har ett tryggt boende, menar Jan Jönsson.

Nollvision

Framöver tror Jan Jönsson att mycket bostadsbyggande och ett starkare samarbete mellan psykiatrin och den sociala omsorgen behövs för att antalet hemlösa ska fortsätta minska. 

– Det är ju ett misslyckande att vi inte har lyckats bygga bostäder för den här gruppen innan. Självklart kämpar Stockholm för att få ner siffran över antalet hemlösa och vi kan inte säga att vi är klara förrän siffran ligger på noll.

Varnar för mörkertal

Men Stockholms Stadsmission varnar för att det finns ett stort mörkertal av hemlösa, bland annat EU-medborgare, papperslösa och nyanlända, som faller utanför stadens kartläggning

Även om det inte är kommunens ansvar att tillgodose bostäder till de här målgrupperna. så ger stadens nya statistik en ljusare bild av hemlöshetssituationen än vad som är fallet, enligt Stockholms Stadsmission.

Dessutom ingår inte personer under 20 år i statistiken, vilket gör att barnens utsatthet inte syns i stadens siffror.

– Vi möter dagligen människor runtom i våra verksamheter som lever i stor utsatthet. Vi ser med oro på att nästan en fjärdedel av alla personer i kartläggningen är föräldrar till barn som är under 18 år. Det är en oroväckande signal som bör tas på allvar, säger Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission.

Antal hemlösa 2020 stadsdel för stadsdel

Antalet hemlösa 2020 (förändring sedan 2018 inom parentes).

Enheten för hemlösa: 467* (+83)

Rinkeby - Kista: 156 (+12)

Spånga - Tensta: 208 (+73)

Hässelby - Vällingby: 142 (-22)

Bromma: 101 (-18)

Kungsholmen: 65 (+49)

Norrmalm: 53 (+13)

Östermalm: 54 (+2)

Södermalm: 182 (-41)

Enskede-Årsta-Vantör: 193 (-67)

Skarpnäck: 128 (-39)

Farsta: 167 (+6)

Hägersten-Älvsjö: 135 (-10)

Skärholmen: 209 (+11)

Vet ej: 9 (-13)

Övriga**: 111 (-99)

*Siffrorna är fördelade på antalet personer på stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningens enhet för hemlösa. De personer som inte tillhör en stadsdel eller har en adress räknas in i den centrala enheten för hemlösa i Stockholm.

**Övriga är de som svarat via frivilligorganisationer som inte tillfrågar vilken stadsdel personen tillhör.

Visa merVisa mindre