Kil. Området ligger i Bromsten, mellan järnvägsspåren och Ulvsundavägen. Foto: Stadsbyggnadskontoret

300 bostäder planeras på tidigare militärmark

Ett nytt bostadsområde planeras i Bromsten. Blir det som staden tänkt kan 300 bostäder i flerfamiljshus byggas på den i dag obebyggda marken, ett område som tillhört militären och som ligger inklämt som en kil mellan Ulvsundavägen och tågspåren.

  • Publicerad 11:49, 20 dec 2021

– I ett större perspektiv är det en plats som har bra kollektivtrafik.

Marken, med den officiella beteckningen Bromsten 9:1, har tidigare tillhört militären. I dag ägs marken av ett fastighetsbolag.

Markområdet ligger inklämt som en kil mellan Ulvsundavägen i norr och järnvägsspåren i söder.

Söder om järnvägsspåren ligger Solvalla travbana. På travbanans parkering planeras för 2 000 bostäder, Södra Solvallastaden.

– Det här området ingick tidigare i programmet Solvallastaden men togs bort i ett tidigt skede. Det finns ännu ingen ny skiss på hur området ska se ut, i planarbetet ska inledas en strategisk analys, säger Helena Persson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Tillfällig betongfabrik

På platsen låg tidigare militära baracker som revs för några år sedan. I dag ligger enligt Helena Persson en betongfabrik tillfälligt på platsen.

– Området har centralt läge och är en lämplig plats för bostäder enligt vår bedömning, säger Persson.

I framtiden går både tvärbanan och Mälarbanan, som ligger söder om området och där järnvägsspåren håller på att byggas ut för fjärr- och regionaltrafik, förbi här.

– I ett större perspektiv är det en plats som har bra kollektivtrafik.

Kan ändras

I den startpromemoria som stadsbyggnadsnämnden klubbade förra veckan står att 300 bostäder kan byggas i området.

– Förr oss är det utgångspunkt, den siffran kan komma att förändras. Det är ganska utmanade mark med djup lera vilket medför ganska stora kostnader. Vi tror flerbostadshus är rimligt att tänka sig, som även skärmar mot buller från tåg- och biltrafik, säger Persson.

Blir byggplanerna av kan ett samråd inledas i mars 2023 och en detaljplan vara klar i oktober 2024. När spaden i så fall kan sättas i jorden kan stadsbyggnadskontoret inte ge besked om i dag.

Obefolkat i dag

Blir byggplanerna av kan området få bostäder och lokaler för service och kultur, likaså ytor för parker och idrott.

I dag är området enligt staden en avstängd och obefolkad plats och förstärker Ulvsundavägens och Mälarbanans barriäreffekter.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre