Göteborg

Behovet av nya idrottshallar är stort och nu planeras inte mindre än ett 20-tal nya att byggas runt om i staden. Det skriver Vårt Göteborg.

Det handlar om sporthallar för skolelever, men som även är tänkta att användas av idrotts- och föreningslivet.

När eleverna på Lundbyskolan kommer tillbaka efter jullovet ska en ny sporthall med läktare stå klar, som dessutom kan delas till två.

– I de här hallarna kommer bland annat Lundby basket, HP Warta, IBF Älvstranden samt IBF Backadalen att hålla till. Det kommer att flytta in fler föreningar, och Lundbyskolans sporthallar blir en viktig tillgång för samhället, som främjar både fysisk och mental hälsa och skapar möjligheter för människor att fortsätta utvecklas genom idrotten, säger Martin Maros som är utvecklingsledare på idrotts- och föreningsförvaltningen till Vårt Göteborg.

Planeras nya i nordost

Till hösten kommer även en mindre hall på Torslandaskolan att stå färdig och till höstterminen 2025 ska både Åkeredsskolan och Askimsskolan ha fått nya idrottshallar.

Just nu pågår bygget av ett tiotal, samtidigt som lika många planeras inom de närmsta åren, bland annat i anslutning till skolor i nordost, som Nya Gårdstensskolan, Vättnedalsskolan och Eriksboskolan.

– Möjligheten att idrotta och röra på sig är en grundläggande rättighet och en viktig del av ett hälsosamt och levande samhälle. Det är avgörande att denna möjlighet finns tillgänglig i hela staden, så att alla har chansen att delta och utvecklas genom idrott och rörelse, säger Martin Maros.