Byggs ut. Müchenbryggeriet och Söder Mälarstrand kan få tillskott i form av 150 bostäder. Foto: Mostphotos

150 bostäder och nytt centrum – i Münchenbryggeriet

I och vid Münchenbryggeriet finns planer på att bygga nytt. Totalt ska projektet tillföra 150 bostäder, samt centrumlokaler och gångstråk. "Vi vill levandegöra Söder Mälarstrand", säger fastighetsutvecklaren Christer Persson.

  • Publicerad 06:15, 7 jun 2021

Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand är en fabriksbyggnad som uppfördes på 1800-talet. Sedan början av sekelskiftet har AFA Fastigheter ägt och förvaltat huset.

Nu finns planer på att bygga nytt på platsen.

– Vi vill levandegöra Söder Mälarstrand, och likaså baksidan av huset, mot berget som i dag kan upplevas som otillgänglig. Det finns en väldig potential i platsen, och vi hoppas det här blir en vitamininjektion, säger Christian Persson, fastighetsutvecklare på AFA.

Det ska ske genom att västra delen av bryggeriet ska göras om till bostäder, och fastigheten förlängs västerut. Söder om huset, vid det som kallas Disponentvillan, ska en ny huskropp uppföras. Totalt ska det tillföra ungefär 150 bostäder, till hälften hyresrätter, till området.

I marknivå ska lokaler ligga, i form av exempelvis bibliotek, restaurang och biograf.

– Vi är inte helt bundna till förslaget, det är en vision som vi gärna utvecklar tillsammans med staden.

Planerna skulle innebära ett tillskott av 150 nya bostäder i området. Foto: Mostphotos / Grafik: Mitt i / Karta: Google Maps

Ska utredas mer

Området och befintlig byggnation är blåklassat av Stadsmuseet, vilket betyder att de anses ha synnerligen höga kulturvärden. Därför är det bland annat av stor vikt att ny bebyggelse passar in i stadssilhuetten, slår staden fast.

Hur ska ni säkra att kulturmiljön inte påverkas negativt?

– Vi har många regler att förhålla oss till och det ska göras en omfattande analys av miljön. Vi bedömer att det inte rör sig om stor exploatering, och vi går varsamt fram. Vi värnar även miljön genom att göra den mer tillgänglig för fler människor.

Förra veckan beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå vidare med förslaget, vilket ger grönt ljus för att sätta i gång planarbetet.

Samråd är planerat till juni 2022.