Knutpunkt. Bygget ligger bara några hundra meter från Älvsjö station, vilket lyfts fram som en fördel. Foto: Sacharias Källdén

126 nya bostäder ska byggas i Solberga

126 nya hyresrätter ska byggas i Solberga, 200 meter från Älvsjö centrum. Politikerna i kommunfullmäktige är eniga om projektets fördelar, men S och V passar ändå på att ge det grönblå styret en känga.

  • Publicerad 07:32, 16 feb 2021

I vår börjar 126 nya hyresrätter byggas i kvarteret Kabelverket 19 i Solberga. Det blir fem tegelhus, tre till nio våningar höga. Byggherre är Familjebostäder, som har planerat in sex LSS-boenden i ett av husen.

I måndags klubbades genomförandebeslutet i kommunfullmäktige. Både styrande och opposition är eniga om projektets fördelar: Bygget ligger bara några hundra meter från Älvsjö station och det finns gott om service i närheten, exempelvis butiker, grundskolor, förskolor, restauranger, vårdcentral och bibliotek.

Borggarråd kritiserar

Man är också enig om det goda i att lägenhetsstorlekarna anpassas efter den stora efterfrågan från bland annat unga barnfamiljer.

Men oppositionens borggarråd ger ändå det grönblå styret en känga. Visst är det bra med nya hyresrätter, men på andra håll blir befintliga hyresrätter bostadsrätter påminner de om:

"Valet av lägenhetsstorlekar är genomtänkt för att bland annat passa unga barnfamiljer och andra familjekonstellationer. Det är bra, men samtidigt konstaterar vi att de 26 fyra- och femrummarna som tillförs precis motsvarar det antal större 3-lägenheter som riskerar att försvinna från hyresmarknaden efter ombildning av bolagets bestånd i andra delar av söderort", skriver borgarråden Karin Wanngård (S), Jan Valeskog (S), Emilia Bjuggren (S) och Clara Lindblom (V) i en särskild skrivelse i samband med beslutet.

Ska vara klara 2023

Enligt planen ska de fem husen, som ingår i jätteprojektet Älvsjöstaden, stå klara i slutet av 2023. De som bor där ska ha tillgång till bil- och cykelpool, cykelverkstad och cykelanpassade förråd. Familjebostäder har också tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms Stads Parkerings AB om att köpa cirka 100 parkeringsplatser i det parkeringshus som Stockholm Parkering ska bygga längs Älvsjövägen.

Investeringskostnaden för bygget blir 390 miljoner kronor.


 

Bygget ska vara klart 2023

Vad: Beslut i kommunfullmäktige om bygge av 126 hyresrätter.

Var: Kvarteret Kabelverket 19 i Solberga.

Byggherre: Familjebostäder.

Klart: I slutet av 2023.

Jätteprojekt: Bygget ingår i projektet Kabelverket/Älvsjöstaden, som pågår för fullt i Solberga. När allt är klart ska cirka 1800 bostäder ha byggts nära Älvsjö centrum. Dessutom byggs bland annat verksamhetslokaler. förskolor, parker, idrotthall och en bollplan. Projektet beräknas bli klart 2026.

Visa merVisa mindre