2018 började Göteborgs stad göra en årlig kartläggning över hur många barn som saknades utifrån "en hedersrelaterad problematik". I år, perioden oktober 2020 till september 2021, visar rapporten att totalt elva barn tros ha blivit bortförda. Föregående år rapporterades nio misstänkta fall in.

I samtliga elva fall har socialtjänsten startat en utredning för att utröna vad som hänt. Sju av fallen har anmälts till polisen.

Motiven till varför barnen förts bort går att utläsa i kartläggningen. I ett av fallen ska motivet ha varit att könsstympa barnet. Fyra barn fördes bort för att bli bortgifta. Fem i uppfostringssyfte. I två av fallen är orsaken okänd.

Flickor och pojkar har förts bort

Majoriteten av fallen handlar om flickor i åldrarna 13-17 år som blivit bortförda. Men redovisningen visar att det även förekommer ett fåtal pojkar i statistiken, samt att vissa ärenden har handlat om yngre barn från 0-12 år gamla.

Tjänstemännen som gjort utredningarna har även rapporterat in vid vilka perioder under året som barnen har försvunnit samt vilka andra länder barnen misstänks ha förts till.

Vanligast är att bortförandet sker under skollov snarare än under terminerna. Och det är till Somalia som majoriteten av barnen tros ha tagits, medan två barn förts till Irak och ett till Storbritannien.

Ett mörkertal

I rapporten skriver även tjänstemännen att det finns "ett antal utmaningar" med att samla in den här typen av uppgifter. Exempelvis är det inte alltid lätt att avgöra om ett barn först bort av hedersrelaterade skäl eller inte.

Det gör att det kan finnas ett mörkertal av ärenden som inte kodats som hedersrelaterad i socialtjänstens kartläggning, enligt rapporten.