De långsmala gubbarna har varit isolerade sedan november. Men nu får man titta på dem igen. Foto: Åsa Lundén/Moderna Museet

Moderna museet öppnar igen

Nu öppnar Moderna museet sina dörrar igen. Om du vill se en utställning måste du boka plats i förväg.

  • Publicerad 10:00, 14 mar 2021

Moderna museet på Skeppsholmen har varit stängt sedan november.

Nu vågar man välkomna publik igen och smyger igång verksamheten igen 16 mars.

Långa skulpturer står kvar

När man tvingades stänga hade utställningen Giacometti – Ansikte mot ansikte bara hunnit vara igång i tre veckor och samma utställning väntar därför på besökare även nu.

– När vi öppnade Giacometti - Ansikte mot ansikte sa jag att jag förutspådde att det skulle bli en framtida klassiker från Moderna Museet, säger Gitte Ørskou. Jag är därför oerhört glad för att vi äntligen kan ge våra besökare en möjlighet att ta del av utställningen. Ansikte mot ansikte är en storslagen konstupplevelse som visar att en människa aldrig är helt ensam - inte ens en konstnär som Giacometti. Han visar oss att konst uppstår när en konstnär, i samverkan och i gemenskap, strävar efter att förstå världen.

Måste boka plats

Riktigt som vanligt är det dock inte. Alla besökare som vill gå på en av Moderna Museets separatutställningar måste förboka en biljett för en given tid då man släpps in i utställningen.