Allting började en kylig dag 1880 i den då relativt nyöppnade Slottsskogen. Journalisten och författaren Viktor Rydberg gick en av sina dagliga promenader tillsammans med gode vännen S.A. Hedlund, då redaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning.

Rydberg och Hedlund kände varandra sedan länge och Rydberg var en återkommande gäst i Hedlunds bostad vid Bjurslätts gård. På somrarna simmade de tillsammans i den av Hedlund anlagda Slätta Damm.

Under promenaden fick Rydberg plötsligt ihop raderna på den dikt som inleds med orden “Midvinternattens köld är hård”. För att inte glömma bort det han precis kommit på, ber han Hedlund att stanna till, och på en pappersbit skriver han ner diktens samtliga verser mot Hedlunds rygg.

Dikten publicerades sedan i Ny illustrerad tidning, nr 8 1881, som utgavs den 19 februari samma år. För att rita den bistra tomten tog man en annan göteborgare till hjälp, Jenny Nyström. Hon hade tidigare illustrerat tomtar i Rydbergs julsaga “Lille Viggs äfventyr på julafton”. När hon återigen skulle illustrera en dikt åt Rydberg valde hon att rita tomten mer mänsklig och använde sin far, en lärare boende på Allmänna vägen, som förebild.

Om man läser “Tomten” noga och tittar på Nyströms teckningar så kan man snart konstatera att julen är märkligt frånvarande i dikten. Midvinternatten är inte samma sak som julhelgen och tomten har ännu inte etablerat sig som julklappsutdelare, det är istället julbocken som har den uppgiften.

Hur dikten Tomten blir en juldikt är inte helt klarlagt, men när den återpubliceras i andra tidningar och böcker (under 1890-talet och in på det nya seklet) så är det oftast under december månad. När sedan den svartvita filmen “Tomten – en vintersaga” hade premiär i december 1941 och teve började sända den under julhelgen så blev dikten mer och mer av just en juldikt.

Så trots att det troligen inte alls var tanken, så var det på en promenad genom ett kylslaget Slottsskogen under tidigt 1880-tal och det faktum att den unga Jenny Nyström råkade befinna sig i stan som gjorde att jultomtens rötter faktiskt kan sökas just till Göteborg.