Brandman i gult – dags att dra

Sticker grävmaskinens larvband en decimeter utanför flaket under transport, ja, då krävs minst en följebil som varnar andra trafikanter. Men för en tankbil med explosiva gaser eller giftiga kemikalier krävs ingen följebil. Bara två små skyltar.

  • Publicerad 01:15, 16 jul 2022

Det här är en krönika på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Utrustning och utbildning­ är anpassad för insats i ett första läge, kort sagt att rädda människoliv och minska riskerna för miljön…

Om du ser en brandman klädd i gult, ska du avlägsna dig så snabbt som möjligt. Kort sagt, skarpt läge råder.

Dyker synen upp efter en väg, är det nästan alltid fråga om en trafikolycka med ett ADR-fordon inblandat. På andra platser kan det vara fråga om utsläpp vid industrier och terminaler. Sådana där det hanteras gas, drivmedel eller kemikalier.

ADR är en internationell förkortning av begreppet Agreement Dangerous Goods by Road.

Du läste nyligen på den här sidan om de många, många transporterna av farligt gods på E18 förbi Bålsta och Enköping; den enda väg som får användas genom vårt område. Naturligtvis undantaget den korta biten fram till terminaler, typ AGA:s i Enköping.

Olyckor med ADR-fordon inblandade är ovanliga. De åkerier som transporterar farlig last är underkastade rigorösa bestämmelser.

Förarna genomgår en speciell ADR-utbildning, och vet var de får stanna för rast, eller när och hur de ska tillkalla hjälp vid alla former av tillbud. Åtminstone sådana som riskerar utsläpp.

”Första hjälpen” kommer från den lokala Räddningstjänsten.

Transporter med gula eller (ännu värre) röda fyrkanter stående på spetsen, är speciellt farliga för människa och/eller miljö.

Problemet är att de annars så noggrant omgärdade bestämmelserna runt ADR-transporter, inte innehåller ett enda ord om att Räddningstjänsten (och helst även polisen) borde förvarnas när extra farliga transporter ska rulla ut på vägen.

– Vi har den beredskap vi har, säger Rickard Westning, chef för Räddningstjänsten i Enköping och Håbo, och fortsätter: Utrustning och utbildning är anpassad för insats i ett första läge, kort sagt att rädda människoliv och minska riskerna för miljön genom att stoppa akuta läckage.

I skede två tillkallas ”tung hjälp” från stationerna i Köping och Farsta. Enköping/Håbo förfogar över sex helt täta kemdräkter. Andningsmasken, med tillhörande behållare som bärs på ryggen, är densamma som används vid rökdykning i brinnande hus.

När brandstyrkan är på väg till olycksplatsen rapporterar larmcentralen – i bästa fall – att det är ett ADR-märkt fordon som råkat illa ut.

På bakpartiet finns en skylt med två rader siffror, berättar brandmästare Hans Granholm. Om inringaren kan uppge vilka siffror det är fråga om, vet vi via en databas exakt vad som kan vänta oss när vi kommer fram.

Övervakande myndighet när det gäller farliga transporter är MSB, alltså Myndig­heten för Samhällsskydd och Beredskap. Inte Trafikverket eller Transportstyrelsen.

Det knepiga är att det blir knepiga följder när myndigheternas ansvar lappar över varandra.

Om en grävmaskins larvband går en decimeter utanför flaket krävs följebil som varnar andra trafikanter.

Samtidigt är det helt okej att transportera allehanda giftiga kemikalier, brandfarliga gaser och högpotenta drivmedel utan någon varning alls – förutom små skyltar på bakvagnen, som vi trafikanter dessutom måste googla på nätet för att förstå.

Trafikverket i det första fallet. MSB
i nummer två. Och skillnaden i synsätt svår att förstå.

Färre varnar

Allt färre bilister blinkar med helljuset som varning­ för poliskontroll längre fram. Alltså allt färre som missat att de samtidigt varnar ratt­fyllerister, drogpåverkade och biltjuvar.

Jobbar faktiskt

Förstår så väl syftet bakom vissa miljö­demonstranters blockerande av biltrafiken på bland annat Essingeleden. Men de som drabbas ska till dagis, skola och faktiskt jobb.

Får fingret

Pratade nyligen med en bilbärgare som ofta jobbar­ på E18 mellan Bålsta och Enköping. Trafiken­ passerar hänsynslöst nära. Inte sällan får han till och med ”fingret”.

Försiktigt vårtecken i bilhallen

Krönika Melvin Zenkelt, Örsundsbro, säljer Volvo Han beskriver sig som ”försiktig optimist” när det gäller kortare leveranstider. Bättre snurr på nybilssidan skulle självklart innebära ett större utbud också...fredag 18/2 13:50