Albys Hjärta är en viktig mötesplats för seniorer med gemensamma sopp­luncher, aktiviteter och sociala evenemang. L har tagit del av den oro som finns hos medborgare och volontärer för att verksamheten bedrivs som temporärt projekt ett halvår i taget.

Vi har därmed sett att det är viktigt att ett beslut tas för att mötesplatsen blir permanent. Detta har L uttryckt
i sociala medier, som insändare i Mitt i och som ett förslag till beslut i vård- och omsorgsnämnden i april.

Tyvärr avslog M vårt förslag. I sitt svar på vår insändare hävdar de att L sprider oro och desinformation (!).

Det är inte sant. Vi har gjort det som ett konstruktivt oppositionsparti ska göra: vi fångar upp frågor som är viktiga för medborgare och kommer med förslag i ansvarig nämnd så att beslut kan tas. Dock uttrycker M stöd för att Albys Hjärta blir en permanent mötesplats. Vi välkomnar det beskedet men tycker det är beklagligt att det inte kommer som ett beslut i nämnden­, utan som en insändare.

L kommer fortsatt ta upp och driva frågor som är viktiga för botkyrkaborna, och när löften från styret ges kommer vi att bevaka att det också blir verklighet i budget och verksamhet.