Svar på Liberalernas debattartikel ”Bevara­ Albys Hjärta för våra äldre
i Mitt i nummer 17, 2024.

Vi i Botkyrkas Bästa har hela tiden hävdat att mötesplatserna är viktiga och att de ska vara kvar och att vi vill ha mötesplatser i alla kommundelar.

Från vård- och omsorgsförvaltningens sida har inställningen varit densamma och allt arbete har utgått från detta.

På vårt nämndsammanträde den 15 april bekräftades detta och samtidigt inbjöds alla nämndledamöter att delta i den diplomutdelning som skedde den 23 april.

Därför avslogs Liberalernas nämnd­initiativ på nämndsammanträdet.

Det är bedrövligt när man sprider desinformation såsom gjorts i detta fall. Det skapar oro hos alla deltagare
i mötesplatsens verksamhet, det skapar frågor och oro hos alla de duktiga volontärer­ som gör mötesplatsen möjlig­ och det skapar merarbete för våra medarbetare på förvaltningen.

Nu går vi vidare och har siktet inställt på Tullinge Mötesplats.