Det här är en debattext på Mitt i. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Allianssamarbetet i Salems kommun har fallit eftersom två av partierna vill satsa mer på skolan än vad andra har velat. Oppositionen har sedan många år förespråkat mer medel till, bland annat, skola och förskola. Nu är det upp till bevis.

Om det nya mittenstyret menar allvar krävs snabba beslut för att ändra den olyckliga färdriktning de senaste och kommande årens besparingar tagit. Det krävs nya besked och uppdrag till tjänstemännen, för i skrivande stund pågår en omorganisation och nedmontering av sällan skådat slag.

En besparing nu blir en belastning sen. Att arbeta proaktivt är det bästa (eller enda?) sättet att förebygga utanförskap och gängkriminalitet. Nu om någonsin är det dags att förstå att vi måste satsa – inte spara – på skolan.

Torsdag 23 november gick vi man ur huse och ställde oss på Säby torg. Vi manifesterade för budget efter behov. Uppräkningar enligt kostnadsökningar.

Skollagen främst. Arbetsmiljölagen därefter. Kommunallagens krav på budget i balans får rätta sig efter det!