Det här är en insändartext på Mitt i. Åsikterna som framhävs är författarens egna.

Kriget mot småhuskunderna i Norsborg fortsätter. Kunder sedan 50 år hotas med avstängning om inte tillräckligt många av områdets 74 småhusfastigheter går med på att betala för en ny värmeväxlare, förberedelser för grävning och installation med rör- och eldragning.

Kravet på ny värmeväxlare, även för dem som på egen bekostnad har bytt ut den gamla, grundar sig på att fjärrvärmebolaget har bestämt att den ska flyttas till utsidan på huset, ett krav som inte återfinns i tillämpliga lagar och avtal.

Det är i första hand fjärrvärmebolagets bekvämlighet som styr detta krav, man hänvisar till enklare serviceåtkomst. För denna bekvämlighet ska således småhusägaren tvingas betala uppskattningsvis, beroende på fastighetens utförande, 50 000–100 000 kronor. Särskilt surt känns det när cirka 600 av kommunens småhus har fått detta utbyte genomfört utan kostnad. Var finns en rättvis behandling av kunderna?

Är detta ett raffinerat sätt att nå fram till det man sannolikt sedan länge har planerat: att stänga av denna grupp av småhus från den mest miljövänliga uppvärmningsform som marknaden i dag kan erbjuda? Är detta ett pilotfall för att löpande stänga av återstoden av de cirka 3 000 småhus med fjärrvärme som finns i Botkyrka och Huddinge kommuner?

Det är hög tid för kommunens politiker att vakna. Är det så här man ska hantera sitt miljöansvar? Är det med den här typen av hot man genom ett kommunalägt bolag behandlar sina kommuninvånare?

SFAB riskerar granskning om fjärrvärmestriden

Striden om fjärrvärmenätet i norra Botkyrka har nått Energimarknadsinspektionen, vars beslut skulle kunna bli vägledande för fjärrvärmebolag runt om i landet. "Vi ser med stort allvar på den här situationen", säger handläggaren.

Det har varit högljutt kring situationen på Hirdvägen och norra Norrskogsvägen i Norsborg efter att det blev känt att de 74 hushållen där kan behöva stå för kostnaden för ett helt nytt fjärrvärmenät för 30 miljoner kronor. Annars riskerar de att frysa från och med april 2024.

Det är Södertörns fjärrvärme (SFAB) som levererar värme till grannarna, och moderbolagets vd Adam Brännström har tidigare sagt till Mitt i att han anser det otroligt att grannarna skulle behöva stå för hela kostnaden själva.

Nu har grannarna anmält ärendet till Energimarknadsinspektionen, där de bland annat vill att inspektionen ska titta på om SFAB:s agerande är förenligt med fjärrvärmelagen.

Ett praxisfall

Hussein Abdirisak är analytiker på Energimarknadsinspektionen och handlägger grannarnas anmälan.

– Vi fick in anmälan den 9 november. Nästa vecka vet vi ifall Energimarknadsinspektionen kommer att göra en granskning eller inte av ärendet, men vi ser med stort allvar på den här situationen, säger han.

Abdirisak lyfter fram att myndigheten inte har fått in någon liknande anmälan tidigare, vilket kan göra utgången av situationen i Norsborg vägledande inför liknande situationer runt om i landet.

– Vi har aldrig tidigare fått in en anmälan där fastighetsägarna ska stå för kostnaden av ett nytt fjärrvärmenät. Det skulle absolut bli ett praxisfall när vi nu inte har något att jämföra med. Det lär vara många kommuner som följer utgången av det här fallet, säger han och poängterar att inget beslut i frågan har fattats.

Branschavtalet hotat

Samtidigt har Konsumentverket hotat att riva upp branschavtalet med Energiföretagen om SFAB kör på med sitt förslag. Något som Svenska dagbladet var först med att uppmärksamma.

– Skulle det här tillämpas, tvekar vi inte att säga upp branschöverenskommelsen, säger Gabriella Fenger-Krog som är chef vid rättsenheten för energifrågor vid Konsumentverket, till SvD.

Även branschorganisationen Energiföretagen ser med oro på det som SFAB nu försöker driva igenom.

– Vi ska inte och kan inte lägga oss i medlemsföretagens affärer. Men jag vill vidhålla att branschen i stort inte gör så här, och att kunden inte ska behöva hålla reda på hur gamla ledningarna är i gatan, säger Daniel Lundqvist, marknadsansvarig inom fjärrvärme, till SvD.

Han menar också att nyanslutningsavgifter är inget som har "varit uppe till någon branschdiskussion".

Även intresseorganisationen Villaägarnas riksförbund går i samma linje.

– Har man väl betalat sin anslutningsavgift så har man gjort det. Det är samma grej med avlopp, och det är knappast någon diskussion eller debatt om befintliga kunder ska betala en ny anslutningsavgift för att man byter ut rören i avloppsnätet, säger Jonathan Lindgren vid Villaägarnas riksförbund, till Mitt i.

FJÄRRVÄRMESTRIDEN

KAN RIVAS UPP. Branschavtalet mellan Konsumentverket och Energiföretagen riskerar att brytas om SFAB lägger kostnaden för ett nytt fjärrvärmenät helt på kunderna.

KAN RIVAS UPP. Branschavtalet mellan Konsumentverket och Energiföretagen riskerar att brytas om SFAB lägger kostnaden för ett nytt fjärrvärmenät helt på kunderna.

Angie Gray

SFAB riskerar granskning om fjärrvärmestriden

Södertörns fjärrvärmes pilotprojekt att lägga delar av kostnaden för ett nytt fjärrvärmenät på kunderna kan bli vägledande. "Lär vara många kommuner som följer utgången", säger Energimarknadsinspektionen.

Prislappen för värme i norra Botkyrka – enligt SFAB

Prisförslaget för ett nytt fjärrvärmenät till fastighetsägarna på Hirdvägen och norra Nordskensvägen i Norsborg är 35 000 kronor och uppåt. Det meddelar Södertörns fjärrvärme, SFAB. "Det är svårt att säga vad den exakta kostanden blir", säger marknadschefen.

Som Mitt i tidigare kunnat rapportera är känslorna starka bland 74 hushåll i Norsborg. Deras värme från SFAB riskerar att stängas av i april 2024 om de inte är med och bekostar delar av ett nytt fjärrvärmenät i området efter att det gamla har nått sin tekniska livslängd.

I början var en summa om 400 000 kronor per hushåll på tapeten, en summa som SFAB tidigt avfärdade. Men varken de eller ägarkommunerna Huddinge och Botkyrka har kunnat presentera ett prisförslag – tills nu:

20 000 kronor för en ny värmecentral plus kostnaden för rördragningar inne i fastigheten.

– Det är svårt att säga exakt vad den extra kostnaden blir. Det är för att förutsättningarna ser olika ut i olika fastigheter och det beror också på vilka lösningar som de boende vill ha. Men någonstans mellan 15 000 kronor och uppåt för den enskilda fastighetsägaren, och de kan söka rot på det här, säger Anders Björklin, marknads- och försäljningschef på SFAB.

Totalt kan det alltså landa på ungefär 35 000 kronor för en enskild fastighetsägare.

Ingen nyanslutningsavgift

SFAB backar inte från att ett nytt fjärrvärmenät fortfarande är vägen framåt. Lösningen som SFAB har presenterat är att en ny fjärrvärmecentral ska installeras på husets fasad och att företaget bekostar alla nya ledningar fram till den nya centralen.

Tidigare anmälde grannarna SFAB till Energimarknadsinspektionen. De tycker att det är fel att de ska behöva betala dubbla anslutningsavgifter.

Men Anders Björklin menar att det här inte handlar om en nyanslutning.

– Om man skulle ansluta en helt ny kund räknar vi fram en nyanslutnigsavgift. Nu tar vi den kostnaden fram till husväggen så det rör sig inte om en nyanslutning på det sättet.

90-procentig anslutningsgrad – eller ej?

Det har talats om att det kommer krävas att minst 90 procent av hushållen anmäler intresse för anslutning till det nya nätet – annars skulle alla hushållen kopplas bort i april 2024.

Nu backar SFAB på den punkten, om än bara ett litet steg.

– Vi kommer vara mer generösa på den nivån. Nu har den nivån sjunkit, men vi kan inte presentera en gräns. Nu handlar det snarare om att vi ska kunna försöka lösa situationen i området och gå vidare, säger Björklin.

Tänker inte ta budet

Under helgen nådde budet de boende i Norsborg, och Christer Boije är skarpt kritisk till värmebolaget. Han tänker inte ta SFAB:s bud – än.

– Vi inväntar vad Energimarknadsinspektionen säger innan vi bestämmer oss, säger han och hoppas att myndigheten ska säga åt SFAB att ta hela kostnaden.

– 600 fastigheter här i området fick sina värmenät utbytta på SFAB:s bekostnad. Det hoppas jag fortfarande även ska gälla oss, säger han.

"Tagit lite tid"

SFAB moderbolag är Södertörns energi, som i sin tur ägs av de båda kommunerna Botkyrka och Huddinge.

Mitt i har vid upprepande gånger försökt få till en intervju med kommundirektören i Botkyrka, Leif Eriksson, för att få svar på varför det har tagit så långt tid att meddela de boende ett besked i fjärrvärmefrågan. Han återkommer via mejl.

"Det har tyvärr tagit lite tid för att hitta formerna för att vi som ägare ska känna oss trygga med säkerställa att botkyrkaborna erbjuds en prisvärd, klimatsmart och lättskött uppvärmningsform för sin bostad långt in i framtiden", skriver han.