Låt mig då citera beslutet från deras arbetsstämma 2021:

”Moderaterna ska verka för: att möjliggöra privat drift av fler sjukhus och all annan vård och omsorg”.

https://www.goteborgdirekt.se/debatt/socialdemokraterna-sprider-logner-om-varden/repvie!UkeSmgOwIpRABm2oxJN5Og/

Att Moderaterna nu hävdar att de inte kommer att sälja ut några fler sjukhus är givetvis ett mycket glädjande besked för göteborgarna. Men går det att lita på att Moderaterna i Västra Götaland kommer att gå emot deras högsta beslutande organ?

Det finns en väldigt tydlig skiljelinje inom svensk sjukvårdspolitik, Moderaterna vill sälja ut och privatisera, vi Socialdemokrater vill investera i vår gemensamt ägda sjukvård. Efter åtta år av moderatstyrd vård i Västra Götaland kan vi granska resultatet. Vårdplatserna har minskat för varje år och köerna har nästintill fördubblats.

Den systematiska underfinansieringen av våra sjukhus har lett till personalflykt och läkare varnar för patientsäkerheten. Moderaterna köper in dyr vård från privata utförare och hyr in personal, samtidigt som man underfinansierar den egna offentliga vården. Det här håller inte. Moderaterna menar att de har tillgängligheten till vården som fokus, samtidigt har deras styre lett till ett vårdkaos som gör att 130 000 personer nu står i en vårdkö i Västra Götaland. Genom att främja privata sjukvårdsförsäkringar och privata vårdbolag driver de på för att de som har råd kan köpa sig före i kön.

Detta vill vi Socialdemokrater sätta stopp för. Man ska inte kunna köpa sig före i kön till vård som betalas av våra gemensamma skattepengar. Vi Socialdemokrater står upp för valfriheten. Men valfriheten ska finnas hos medborgarna, inte hos vårdbolagen. När Moderaterna styr vården är det inte patienternas behov som avgör var vården finns, det som styr är var vårdbolagen kan tjäna mest pengar. Under våren har vi nåtts av informationen att ett riskkapital som delägs av en statlig fond i Abu Dhabi vill köpa upp sjukhus och vårdcentraler i Göteborg.

Vi Socialdemokrater ifrågasätter starkt att det ligger i svenskarnas intresse att Förenade Arabemiraten äger vård och därmed har indirekt tillgång till patientinformation i Sverige. Vi vill därför stärka kontrollen av upphandlade aktörer. Idag görs ingen ägarprövning när ett vårdbolag säljs vidare till nya ägare. Det här är en stor risk för regionen och i slutändan alla oss skattebetalare.

Vi Socialdemokrater har därför lagt fram förslag om att införa en hårdare prövning av ägare även vid vidareförsäljning av bolag. Detta röstade det moderatledda styret emot. Vi Socialdemokrater står redo att styra upp i det vårdkaos som Moderaterna lämnat efter sig. Genom att investera i det gemensamma och se till att personalen har de resurser som krävs ska vi korta vårdköer och skapa en bättre vård för alla göteborgare.