Borde inte kraften i stället för att sprida lögner ägnas åt att föra fram en egen politik för sjukvården. Det är bedrövligt att läsa My Alnebratts (S) replik i Göteborg Direkt där hon åter far med osanna påståenden. Men en lögn blir inte mera sann för att den upprepas.

Moderaterna har genom GrönBlå Samverkan tillfört hälso-och sjukvården stora resurser som har ökat år från år. VI har dubblat OB-tillägg natt för medarbetarna. Vi har precis inlett en stor lönesatsning på 700 miljoner kronor och så vidare. Listan kan göras lång av konkreta åtgärder.

Vi moderater sätter tillgängligheten i sjukvården främst. Det var ju ett av skälen till vårdvalet, som (S) en gång i tiden stod bakom, och som lett till att antal vårdcentraler ökat rejält i regionen jämfört med innan. Och My Alnebratt: där är det inte någon plånbok som styr patientens val.

Vi är självklart inte nöjda med kösituationen, men har ställt miljardbelopp till förfogande kopplat till en ökad produktion som vänder sig både till Västra Götalandsregionens egna utförare och övriga utförare. Inte heller där styr någon privat plånbok.

et är en väg vi vill fortsätta på för att ta hjälp av alla de resurser som finns till förfogande. Liksom på de lönesatsningar vi gör som en del i att attrahera medarbetare, både de som redan jobbar i vården att stanna kvar och för att rekrytera fler händer.

Socialdemokraterna är välkomna in i matchen att diskutera vad de verkligen vill göra för patienterna och de som står i vårdkö i stället för att ägna kraften åt att fokusera på strukturfrågor och lögner om att Moderaterna ska sälja akutsjukhus.

Vi moderater kommer för vår del fortsätta att prata om vad vi vill göra och fokus är tillgängligheten till sjukvård i Göteborg och hela Västra Götaland.