Visst byggs det i Stockholm, men inte lägenheter som dagens unga har råd med, enligt jagvillhabostad.nu Foto: Jannie Flodman

Varför så svårt att ge unga i Stockholm bostad?

jagvillhabostad.nu frågar sig var gränser går för politiker - när bostadsbristen ska tas på allvar och när de ska sätta sig ner för att sluta breda politiska överenskommelser.

  • Publicerad 06:15, 7 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi i jagvillhabostad.nu har fått nog och vi kräver att det börjar byggas och förmedlas bostäder som vi unga kan efterfråga.

Byggts massor - men för dyrt

Det har byggts massor av bostäder de senaste åren. För ett par år sedan låg byggtakten till och med på högre nivåer än under tiden för miljonprogrammen. På frågan om orsaken till bostadsbristen brukar vår bostadsminister, Per Bolund (MP), svara att det byggts alldeles för lite under alldeles för lång tid, men det är inte hela sanningen. Problemet är inte längre att det inte byggs, utan för vem det byggs.

Unga personer kan inte efterfråga det som byggs idag, eftersom bostadsrätterna är för dyra och hyrorna är för höga. När nyproducerade bostadsrätter står tomma och utan köpare samtidigt som varannan ung vuxen i åldern 20-27 i Stockholmsregionen inte har ett eget boende, då vet vi att något inte står rätt till. Politikerna måste börja agera, det behövs breda politiska överenskommelser från nationellt håll och det behövs markanvisningar från kommunalt håll. Att unga inte kan efterfråga nyproducerade bostäder där jobben finns borde både högern och vänstern vilja agera på.

Rätten att överklaga hinder

När vi träffar Stockholm stads bostadsborgarråd, Dennis Wedin (M), får vi förklarat för oss hur oerhört komplicerat och omöjligt bostadsbyggandet är. Vi får höra att det inte går att bygga bostäder som unga kan efterfråga, det beror framförallt på rätten att överklaga.

När vi träffar Dennis har tertialrapport 2 precis släppts, en rapport som redovisar vad politiken i Stockholms stad åstadkommit inom bostadsbyggande under de senaste fyra månaderna. Det är mörka siffror som presenteras. Man skulle nästan kunna tro att politiken skämtar med oss medborgare. Ett direkt citat från rapporten lyder: “Exploateringsnämnden planerar för en hög bostadsproduktion i ett stabilt tempo över konjunkturcyklerna. Markanvisningarna ska för år 2020 uppgå till minst 10 000 bostäder, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Till och med augusti har nämnden beslutat om markanvisningar omfattande cirka 2 200 bostäder. Av dessa är 416 hyresrätter”.

Var är de nya idéerna?

Vi frågar Dennis vad vi ska säga till våra medlemmar när de undrar vad politikerna gör för att öka byggandet av bostäder vi unga kan efterfråga. Han lyfter då Snabba Hus och Stockholmshusen som det han är mest stolt över att ha åstadkommit. Stockholmshusen var ett projekt som initierades av den förra majoriteten i stadshuset och Snabba Hus initierades av jagvillhabostad.nu. Varken några egna idéer och knappt några markanvisningar verkar politiken lyckas eller vilja åstadkomma.

De som drabbas av den passiva politiken är framförallt vi unga. Innan vi avrundar skulle vi vilja presentera några rysare. Antalet köande i Stockholms bostadskö fortsätter att slå nya rekord, den 31 december 2019 stod 674 720 personer i bostadskön (Bostadsförmedlingen i Stockholm 2020). De senaste tio åren har bostadspriserna i Stockholm ökat med 100% (Hemnet). Vi unga är utestängda från bostadsmarknaden genom dubbla lås, vi har inte kötiden till att hyra och vi har inte kapitalet för att köpa. Resultatet; vi lämnar Stockholm. En tredjedel av jobben i Sverige finns i Stockholm, samtidigt har Stockholm ett negativt flyttnetto, fler flyttar ut än vad som flyttar in, och de som flyttar är framförallt i åldrarna 25-40 år (Läget i länet 2020).

Vi i jagvillhabostad.nu frågar oss var gränser går för våra politiker, hur illa ställt ska det behöva bli innan någon agerar rätt? För det kan inte vara så att det går att skicka människor till månen, men vara omöjligt att bygga rätt i Stockholm.

jagvillhabostad.nu Stockholm har några konkreta förslag:

Inför kommunala bostadsgarantier för unga: genom att låta unga utan egen bostad få förtur till hyresrätter i bostadskön. Markanvisa Snabba Hus (flyttbara modulbostäder på tidsbegränsade bygglov).