Redan i höstas fattade den nya styrande Mittenkoaltionen av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans med Vänsterpartiet två viktiga beslut: Att sommarlovskortet ska göras permanent, och att det under mandatperioden skulle utökas till ett lovkort som gäller både över jul, påsk och alla andra lov. Redan i höstas var beslutet välbehövligt och viktigt för rätten till ett mer jämlikt sommarlov, något som bara har bekräftats av den ekonomiska utvecklingen de senaste månaderna.

I en tid med skenande inflation och chockhöjda priser på mat och boende, där fler och fler familjer vittnar om krympande ekonomiska marginaler, är den här reformen minst sagt välbehövlig. Ett händelsefyllt sommarlov ska inte begränsas av familjens ekonomi.

En rättighet för barn och unga

Sommarlovskortet är här för att stanna. Rätten till ett aktivt sommarlov är inget vi kommer spara och ta fram i nästa valrörelse. Att sommarlovskortet främjar ett miljövänligt resande är bra, men den allra största vinsten är att det ger alla Stockholmsregionens barn och unga friheten att resa runt i hela vår region, oavsett ekonomiska förutsättningar. Att kunna ta sig till stranden, åka i väg och träffa sina kompisar, eller bara få besöka nya platser runt om i Stockholm ska inte avgöras av storleken på föräldrarnas plånböcker. Det ska vara något som alla barn och unga har rätt till.

Vi är en stolt motpol till regeringen

Vi tror också att sommarlovskortet kommer ge många barn och ungdomar en möjlighet att få upp ögonen för Stockholms fantastiska kollektivtrafik tidigt i livet. Om bussen till kompisen eller pendeln till badplatsen blir en vana i ung ålder kan det kollektiva resandet öka också på sikt. Det tjänar vi alla på.

Som regionpolitiker kan vi inte göra allt, men vi ska göra det vi kan. Att barn och unga får åka gratis med kollektivtrafiken under sommaren är knappast en universallösning på de konsekvenser som ett samhälle med kraftigt växande klyftor medför. Men det ger alla barn i Stockholm en större frihet.

I en tid där barns hunger ifrågasätts på några av landets största ledarsidor är det viktigare än någonsin att visa att det finns en annan väg framåt. Vi är stolta över att vara en motpol till regeringen. Vi genomför riktiga och viktiga reformer som spelar roll och ger alla barn och unga ett bättre sommarlov.

Anton Fendert (MP), trafikregionråd i Region Stockholm

Anna Sehlin (V), oppositionsråd i Region Stockholm