Väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att både få vardagen att gå ihop i Stockholm och för att vi ska klara klimatutmaningen och minska trängseln. Även om vi nu befinner oss mitt en pandemi planeras framtidens kollektivtrafik.  

Spårväg City mellan T-centralen och Waldemarsudde har, i sin nuvarande utformning, redan från början varit en dyr affär. När första delen av spårvägen invigdes låg notan på långt över hälften än vad som initialt var beräknat. Slutnotan för tvärbanan mellan Alvik och Solna blev dubbelt så dyr som för andra spårvägar i Europa. I ljuset av att kostnaderna ”spårat ur” för tidigare projekt stoppar nu Region Stockholm planerna på att bygga ut spårvägen ytterligare. Djurgårdslinjen var tänkt att kopplas ihop med Lidingöbanan samt byggas ut för att åt andra hållet nå Kungsholmen.

Eget körfält

För att bygga kollektivtrafik för framtiden till det nya bostadsområdet Värtahamnen och samtidigt hushålla med skattemedlen är Bus Rapid Transit, BRT, ett klokt val. BRT är en busslinje som kännetecknas av att den kör på ett eget körfält och slipper trängas med bilar, det innebär att du kommer fram på utsatt tid. Bussen kör på gummidäck vilket gör den till ett tyst inslag och i dag går utvecklingen mot helt avgasfria elbussar i städerna. En BRT- linje är en hållbar och långsiktig lösning som dessutom kommer till en markant billigare prislapp än om man på motsvarande sträcka skulle anlägga en spårväg i körbanan.

När busslinje 76, som var en av Stockholms mest trafikerade busslinjer, drogs tillbaka orsakade detta stora protester från resenärerna. Idag har en ny rutt dragits men denna slutar istället för som tidigare vid Ropsten, nu vid Berwaldhallen alldeles nära Strandvägen där Spårväg City svänger ut mot Djurgården. Förut fortsatte busslinje 76 ända till Ropsten, förbi Värtahamnen. Från Strandvägen till Ropsten var det tänkt att nästa dragning av Spårväg City ska göras. I ljuset av hur dyrt tidigare investeringar i spårväg har blivit och att sträckan tidigare trafikerades av en populär busslinje är det rimligt att sträckan fortsättningsvis trafikeras till samma låga kostnad som tidigare.

Klimatsmart

Bus Rapid Transit, BRT, är både billigare samt mer effektivt och det rätt väg för framtiden för kollektivtrafiken till Värtahamnen. Det ger klimatsmart kollektivtrafik med hög prestanda som både bidrar till att utveckla området kring Värtahamnen och hushållar med skattemedlen.   

Vi från svensk bussbransch och den svenska fordonsindustrin står redo att dela med oss av kunskap, nationella och internationella exempel och förslag på hur även nybyggda Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen kan få effektiv, kapacitetsstark, modern, tyst, klimatvänlig kollektivtrafik till pris som borde göra varje offentlig förvaltning med uppdraget att hushålla väl med skattemedlen nöjd.