I sin replik på vår debattartikel "Stockholm behöver en studentbostadsgaranti" kritiserar Moderata Studenter (MST), målet om en bostadsgaranti i Stockholm. Vi välkomnar att MST vill diskutera studentbostadskrisen.

Tyvärr bemöter de inte vårt förslag i sak. Det är tråkigt att MST, som ska representera en del av landets studenter, inte ser värdet av en studentbostadsgaranti. Att studenter har en trygg bostad till en rimlig hyra bidrar till både bättre hälsa och bättre studieprestationer, vilket gynnar såväl den enskilda individen som hela samhället.

Håller med

MST lyfter i sin replik förslagen om enklare byggregler samt marknadshyror som de två verktyg som skulle lösa studentbostadskrisen. Vi håller med om att vissa förändringar i befintliga regelverk skulle kunna öka studentbostadsbyggandet. Det är dyrt att bygga studentbostäder idag, särskilt i Stockholm.

En avreglerad hyressättning skulle dock inte lösa studentbostadskrisen. Det skulle snarare leda till än högre hyror och därmed göra det svårare för studenter att skaffa bostad. Boendekostnaden är redan idag den absolut största utgiften för många studenter. I SSCO:s studentbudget framgår att studenter med dagens bostadsmarknad går back drygt 2100 kronor varje månad.

Förändra regelverken

Vi behöver inte avregleringar i hyressättning som ökar studenters otrygghet på bostadsmarknaden. Det finns istället en rad andra regelverk som behöver förändras, till exempel behöver systemet för riksintressen moderniseras och investeringsstödet bättre anpassas för att stimulera studentbostadsbyggande.

Fler aktörer måste uppmärksamma studentbostadsfrågan och kraftsamla för en lösning. Ett mål om en studentbostadsgaranti skulle vara ett rejält steg åt rätt håll. Tillsammans kan vi hitta vägar ur bostadskrisen.