Valfrihet i vården innebär bland annat fler vårdcentraler, menar M. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

Replik: Fler vårdcentraler att välja bland

I ett debattinlägg i Mitti (4/12) visar Roger Persson Österman (S) sitt missnöje med majoritetens sjukvårdspolitik, men ”glömmer” att berätta om underskotten och skattehöjningarna senast (S) hade ansvaret, svarar Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, i en replik.

  • Publicerad 06:15, 17 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under de 14 år Moderaterna har tillhört den styrande koalitionen i Region Stockholm har vi verkat för en vård som sätter patienten, och dennes rättigheter, i centrum. I ingen annan av Sveriges regioner har patienten så mycket makt över sin egen vård som i Stockholms län, och regionen har år efter år bland de kortaste köerna i landet till specialistvården.

När vi snart stänger böckerna för 2020 väntas regionen göra ett positivt resultat för det fjortonde året på raken. Det är år där Moderaterna har varit med och styrt regionen, och där ordning och reda i ekonomin har haft högsta prioritet. Detta är en tydlig skillnad mot när (S) senast hade ansvaret i dåvarande Stockholms läns landsting år 2006. Det året slutade med ett underskott på 2,1 miljarder kronor trots att man på fyra år chockhöjt skatten med nästan 20 procent.

Ekonomi i balans

Förutom en ekonomi i balans och bland landets kortaste väntetider vill jag lyfta fram ett par andra exempel på satsningar som vi moderater prioriterat:

För det första har vi investerat mer per invånare än andra regioner i nya vårdlokaler som bidrar till en bra och modern arbetsmiljö och vårdmiljö för patienterna.

För det andra har vi skapat förutsättningar och finansiering för en tydlig ökning av antalet vårdcentraler över hela länet. Sedan vårdvalet för vårdcentralerna startade 2008 har antalet ökat med över 23 procent och är nu uppe i närmare 220 st med sex nya godkända bara på senaste sammanträdet i avtalsutskottet.

Vårdkvalitet

För det tredje och sista har fokus på vårdkvalitet förbättrat resultaten. Överlevnaden för patienter inom t ex hjärt- och cancervården har ökat och Stockholm ligger bland de bästa i landet.

Dessa tre delar är bara några av flera områden där sjukvården förbättrats och arbetet fortsätter med patienternas bästa i fokus.