Vi tar det en gång till: kravet kommer från de så kallade allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg.

Den privata värden Wallenstam ingick nyligen, efter förhandlingar med Hyresgästföreningen, en överenskommelse om en hyreshöjning på i snitt 2,7 procent från 1 februari 2023.

Varför inte bara byta man på Allmännyttan till Egennyttan? För till syvende och sist är det precis det det handlar om. Fyra giriga kommunala bostadsbolag som vill tjäna så mycket pengar det någonsin går på de göteborgare som valt, eller inte har haft något annat val, att hyra bostad hos en kommunal värd.

Personligen handlade det ursprungligen om en trygghet, att jag litade mer på en kommunal värd än en privat. Bittert erfar jag nu att det visade sig vara helt tvärtom.

Oavsett hur förhandlingarna går och vad ”Egennyttan i Göteborg” och Hyresgästföreningen kommer överens om, har det egennyttiga bolaget Bostadsbolaget redan, precis som övriga inom Framtiden-koncernen, höjt avgiften för boendeparkering med i genomsnitt 15 procent. Hade de kunnat göra likadant med hyrorna så hade de utan tvekan redan gjort det, i det fördolda.

Egennyttigt var ordet. Men det är väl resultatet av att låta penninghungriga girigbukar styra staden.