Hyresgästerna i Göteborg är en grupp som drabbats hårt av inflationen. Ökande matpriser, elpriser och nu väntar dessutom högre hyror. De privata hyresvärdarna kräver en hyreshöjning på 10 procent, och för den fjärdedel av göteborgarna som bor i allmännyttan hotar en ökning av hyran på 6,8 procent.

Ägarna till de privata fastighetsbolagen, såsom Wallenstam och Stena Fastigheter, är dollarmiljardärer och har goda marginaler. 19 procent av hyran hos kommunala bostadsbolag är ren vinst, som ofta plockas ut och finansierar annan kommunal verksamhet. Det kommunala bostadsbolaget Framtiden AB har enligt sin delårsrapport från 2022 ökat sina vinster med 2,3 procent totalt. 

För människor i Göteborg minskar marginalerna. I de pågående löneförhandlingarna så ser arbetare ut att få en lönesänkning i praktiken, och för sjuka och arbetslösa är ersättningsnivåerna otillräckliga.

Det är uppenbart att den nuvarande bostadspolitiken, baserad på marknadens fria konkurrens, inte är hållbar för göteborgarna. Bostadsfrågan är en viktig fråga för många i staden. Allt börjar med att ha ett hem på något sätt. Utan den tryggheten är det väldigt stora hinder i vägen för att kunna skaffa sig en försörjning och bli en aktiv del av samhällslivet.

Innan valet skrev både Vänsterpartiet och Jonas Attenius (S) att Göteborg inte skulle bli som Stockholm i olika artiklar. Trots valresultatet sker nu en historisk hyreshöjning för hyresgäster, trots ökande vinster i både kommunala och privata bostadsbolag.

Vi kan förstå att kommunen behöver pengar. Men när det gäller hyrorna har vi redan betalat för mycket, och det enda rättvisa vore att frysa hyrorna och stoppa alla hyreshöjningar tillsvidare.

Allt åt alla Göteborg