Med tillfälliga lösningar, spara lite här och lite där, flytta pengar från områden där det inte märks så mycket i år till områden där bristen på resurser är akut, kan konsekvenserna begränsas.

Men tillfälliga åtgärder som inte följs upp av mer permanenta lösningar riskerar att bli som Runebergs ”Döbelns medicin”:

”Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre,

Som gör mig för i morgon sjufalt värre,

Men hjälper mig i dag på mina ben!"

Över hela landet sägs personal upp, och vårdcentraler och mottagningar stängs för att regeringen inte tar ansvar och skjuter till de resurser som krävs till välfärden.

Och det är framför allt kvinnor som drabbas av regeringens politik. Det är kvinnor som arbetar i välfärdens kvinnodominerade yrken och som får betala för nedskärningarna i form av ökad stress, sämre arbetsvillkor och löner. Det är också kvinnor som tvingas kliva in när välfärden drar sig tillbaka genom att gå ner i arbetstid för att ta hand om en åldrande förälder eller annan närstående.

Samtidigt som regeringen och Sverigedemokraterna vägrar tillföra välfärden de resurser som krävs planerar man för nya skattesänkningar i höst. Det är helt oacceptabelt.

Idag på Internationella kvinnodagen kräver S-kvinnor i Göteborg att regeringen och Sverigedemokraterna tar ansvar och satsar på

• Ökade resurser till vården, skolan, barn- och äldreomsorgen för en starkare välfärd, höjd

bemanning och bättre arbetsvillkor.

• Lika lön för likvärdigt arbete. Det är oacceptabelt att lönerna är så mycket lägre i kvinnodominerade yrken.

• Lagstiftning om heltidsarbete som norm. Kvinnodominerade branscher har mer ofrivilligt deltidsarbete, fler osäkra anställningar och större brister i arbetsmiljön. Mer måste göras för trygga anställningar och en jämställd arbetsmiljö.

Vad som krävs är en politik som prioriterar kvinnors arbetsvillkor och löner före skattesänkningar för höginkomsttagare. Det är avgörande för kvinnors hälsa och ekonomi, men också för förskolan, skolan, vården och äldreomsorgen. Det är Sveriges framtid som står på spel. Utan kvinnor stannar Sverige.