Désirée Pethrus (KD, vårdutvecklingsregionråd, ser tre viktiga utmaningar: vaccineringen mot covid-19, äldrevården och cancervården. Foto: Pressbild: Region Stockholm

Debatt: Vi måste dra lärdom av denna pandemi

Nytillträdda vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus har ser några viktiga ansvarsområden som brådskar särskilt mycket, bland dessa pandemin. Det kommer att krävas särskilda insatser för att informationen om vaccin går ut. "Men regionen kan inte vaccinera utan vaccin, där har regeringen ett ansvar" skriver hon i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 15 feb 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Som tillträdande regionråd ser jag flera utmaningar som vi omgående behöver ta tag i. Just nu påverkas hela vårt samhälle av coronapandemin. Det stora antalet dödsfall på grund av smittspridningen är en tragik för den enskilde som går bort, men också för anhöriga som drabbas av sorgen. Våra äldre har fått isolera sig och många företagare går på knäna. I regionen har vi vårdpersonal som sliter dag och natt, årets alla dagar, för att rädda liv. Därför måste vi göra allt som står i vår makt för att ta oss ur denna pandemi. 

I mitt ansvarsområde ser jag framförallt tre viktiga satsningar som brådskar. Det handlar förstås om vaccineringen mot covid-19, men också om cancer- och äldrevården. 

Vaccinering måste nå alla

Världen har väntat på vaccinet som ska hjälpa oss att återgå till det normala livet. Därför är det oerhört viktigt nu att vaccineringen når ut till alla. Det ska inte spela någon roll var man bor, i Täby eller Tensta. Vi såg hur pandemin drabbade hårt de mest utsatta områden, där smittan var hög, men testningen låg. Här kommer särskilda insatser att behövas. Likaså för att informera om betydelsen av att vaccinera sig. Varje dag som går är viktig nu. Men regionen kan inte vaccinera utan vaccin. Här har regeringen ett stort ansvar för att vi snabbt får leveranser och att vi får det antal doser som motsvarar vår befolkning. 

Cancer är ett ord som inte lämnar någon oberörd. De flesta av oss har tyvärr någon relation till cancer. Inte för att alla själva varit sjuka, men för att sjukdomen drabbar långt fler än den som får diagnosen; barn, föräldrar, vänner och familjer, ja alla dem vi älskar. En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik cancerbehandling är tidig upptäckt. Hur långt framskriden sjukdomen är när den upptäcks är ofta avgörande för möjligheten att behandla den. Ju tidigare, desto bättre. I pandemins spår är det färre som söker vård. Antalet cancerdiagnoser har sjunkit. Det här är något som oroar mig. Jag vill därför uppmana alla som misstänker att något är fel att söka vård. Och till er som bli kallade till screening: missa inte möjligheten, det kan rädda ditt liv. 

Äldrevården 

Under den pågående pandemin har äldre drabbats hårdast. De som bor på särskilda boenden för äldre tillhör de sköraste och löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid en infektionssjukdom som covid-19. Därför är det avgörande att äldre får den vård de har rätt till. Vi borde ha kunnat skydda de äldre på våra äldreboenden på ett bättre sätt. Det är våra allra sköraste som har fått betala ett väldigt högt pris. Den oberoende coronakommissionen konstaterade att det höga antalet dödsfall på äldreboenden berodde på den allmänna smittspridningen i samhället i stort, och att det ansvaret faller tungt på regeringen.

Regeringen har varit alltför passiv. Men regionen måste också stå bättre rustad inför framtida kriser. Vi måste dra lärdom av denna pandemi.

Vi kristdemokrater ett stort behov av ett särskilt vårdlyft inom äldreomsorgen, där fler undersköterskor utbildas och fler sjuksköterskor anställs. Vi ska se till att den geriatriska äldrevården fungerar väl för de som behöver vård. Likaså behöver läkarinsatserna på äldreboendena förbättras. För att klara ett gott omhändertagande av våra äldre behöver vi arbeta för en bättre samverkan mellan den regionala och kommunala nivån.  

Alltför många har redan dött. Bakom varje siffra är det en människa, en familj, vänner. Det är personliga tragedier. Vi måste få kontroll på pandemin som påverkar vårt samhälle på så många områden. Företagare måste också se att vi gör allt vi kan för att komma ur denna pandemi. Det handlar om både liv och livsverk.

Jag vill arbeta för en vård att lita på. Varje medborgare ska kunna lita på att när du själv är som svagast, då är vården som starkast.