Göteborg är tvåa på listan över Västra Götalands kommuner när det gäller risken att råka ut för ett villainbrott. Under 2017 var antalet polisanmälda inbrott per småhus 1,2 procent, jämfört med 0,7 procent för hela riket. Det visar en rapport från Villaägarna.

För Göteborgs småhusägare är det förstås oroväckande. Att råka ut för ett villainbrott är en integritetskränkning. Inte nog med att man blir bestulen, någon har varit inne i bostaden.

Villaägarna kräver att regeringen och polisen prioriterar villainbrotten så att antalet villainbrott minskar varaktigt. Fler tjuvar måste sättas fast och det brottsförebyggande arbetet stärkas.

Enligt polisen ligger internationella ligor bakom ungefär hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och inbrotten riskerar att öka. Ligorna måste punktmarkeras och utflödet av gods stoppas. Det handlar också om att förhindra att livstidskriminella och ungdomar begår inbrott.

Medborgarlöften är en modell där polisen och kommunen tillsammans driver och leder det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Medborgarlöften finns numera i nästan alla kommuner, även i Göteborg. Trots att risken för villainbrott är så hög saknar Göteborgs medborgarlöfte insatser mot bostadsinbrott. Medborgarlöften bör inriktas mot villainbrott genom långsiktiga och varaktiga kampanjer för t.ex. grannsamverkan, DNA-märkning med informationskampanj samt genom förstärkt polisnärvaro där ett inbrott skett eftersom inbrottsrisken då är förhöjd för närliggande fastigheter.

Vi vill minska antalet villainbrott i Göteborg. Därför uppmanar vi polisen och Göteborgs kommunpolitiker att komplettera sina medborgarlöften med konkreta åtgärder mot villainbrott.