Det behövs en bostadspolitik som inte leder till att unga kvinnor far illa, skriver Hyresgästföreningen med flera. Foto: Jesper Frisk

Debatt: Vi kräver en bostadspolitik som skapar trygghet, inte sexuella trakasserier

”Jag har tvingats bo med mitt ex som är kontrollerande de senaste 2 åren på grund av bostadsbristen i Stockholm.” Det berättar en 26-årig kvinna om vad hon upplevt på Stockholms bostadsmarknad. Och hon är inte ensam, skriver Hyresgästföreningen med flera om dagens bostadssituation.

  • Publicerad 06:15, 28 jan 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Fler och fler kvinnor drabbas av bostadsbristens mörka baksida. Inte bara genom att det är svårt att hitta en bra och trygg bostad utan även i form av det utnyttjande som följer i bostadsbristens spår. I otrygga boendesituationer eller i jakten på att hitta någonstans att bo tvingas många utstå sexuella trakasserier, sexuella anspelningar och ovälkomna förslag, och detta bara på grund av att de är kvinnor i bostadsbristens Stockholm. 

Rapporter och undersökningar visar att sexuella trakasserier, som oönskade sexuella inviter, sms eller samtal drabbar kvinnor i högre uträckning än män. En undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att i åldersgruppen 16–29 år uppger så många som 57 procent av de tillfrågade kvinnorna att de någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier. Samtidigt vet vi att unga kvinnor är mest bekymrade över sin bostadssituation. Enligt en Novus-undersökning gjord på uppdrag av Byggföretagen är mer än häften av 18-25-åringarna boende i Stockholm oroade över sin framtida bostadssituation.

Unga kvinnors berättelser

Utsattheten bekräftas också av de berättelser som samlats in genom Hyresgästföreningens initiativ Stoppa bostadskaoset. När unga vuxna delar med sig av sina erfarenheter av Stockholms bostadskaos så utmärker sig berättelserna från unga kvinnor, som i samband med bostadssökande eller under en boendesituation blivit utsatta för sexuella trakasserier. Några av berättelserna ser ut så här: 

”Gick på en visning men hyresvärden ville att jag utförde oralsex på honom. Har aldrig försökt mig på andra hand igen.” Kvinna 26 år 

”Annonserat om att hyra rum, fick alltid svar från x antal män att jag fick bo gratis eller hyra billigt om jag låg med dom.” Kvinna 29 år 

”Han kröp ner i min säng mitt i natten 3 gånger & skyllde på att han gick i sömnen.” Kvinna 25 år 

Mörk sida av bostadsbristen

Det är en mörk och hemsk sida av bostadsbristen som träder fram bland vittnesmålen. Unga kvinnor som utnyttjas och trakasseras på grund av den utsatta position de hamnar i när de är i desperat behov av en bostad eller bor under otrygga former. 

Ingen människa ska behöva stå ut med trakasserier, det är fullständigt oacceptabelt. Hemmet ska vara en trygg plats, en frizon, där man kan vara sig själv utan oro eller olust. Men boendeförhållanden med otrygga hyreskontrakt som inneboende eller i andra-, tredje eller fjärdehand där människor saknar besittningsskydd utgör inte den trygghet som ett hem ska göra. 

Vittnesmålen visar också hur bostadsbristen gör att kvinnor tvingas stanna kvar i destruktiva relationer, helt enkelt för att de inte kan hitta ett eget boende de har råd med. Den ekonomiska kontrollen är ofta en del av det våld som kvinnor utsätts för i sitt eget hem. När mannen har all kontroll över ekonomin, är det mycket svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Strukturella problem

Bostadsmarknaden har strukturella problem, och kvinnors utsatthet för sexuellt våld är ett strukturellt problem. Ändå lämnas individer att försöka hantera och lösa alla de konsekvenser som det innebär. Vi menar att alla människor utifrån sina förutsättningar ska kunna efterfråga en trygg bostad och att det är kommunernas skyldighet enligt lag att förutse och planera för detta. Tyvärr är det få kommuner som idag kan leva upp till det ansvaret. Enligt Boverket råder det i dag underskott på bostäder i 212 av Sveriges 290 kommuner.

Inte minst Stockholm går just nu i fel riktning. Det behöver planeras och byggas betydligt fler hyresrätter. Ändå drar politiken ner på byggmålen för allmännyttan. Men vi vet att marknaden inte på egen hand kommer lösa bostadsbristen för utsatta kvinnor – det är samhällets uppgift och skyldighet att skydda grupper som blir utsatta på bostadsmarknaden. Att kvinnor tvingas utstå sexuella trakasserier som en konsekvens av bostadsbristen är både allvarligt och ovärdigt Sverige år 2021. Det måste bli ändring på det.

Ta ansvar

Det är genom starka allmännyttiga bostadsbolag och privata fastighetsägare som tar samhällsansvar som Stockholm har möjlighet att ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar och leva upp till FN:s globala mål om hållbara städer och samhällen. Det handlar om att skapa en socialt hållbar stad och förutsättningar för ett fritt och tryggt liv för alla som bor här. Därför kräver vi en mer aktiv och social bostadspolitik som gör allas rätt till ett tryggt hem till verklighet och inte bara en utopi.