Moderaten Ida Drougge vill se en ändring av trängselskatten. Foto: Regeringen/Mostphotos

DEBATT: Välkommet att fler ansluter sig till ändring av trängselskatten i Ropsten

Dagens trängselskattesystem är kontraproduktivt och missgynnar Lidingöbor som stannar i Ropsten för att parkera bilen eller släppa av passagerare vid tunnelbanan. Det skriver riksdagsledamoten Ida Drougge (M) i den här debattartikeln.

  • Publicerad 15:10, 7 okt 2020

Dagens trängselskattesystem är kontraproduktivt och missgynnar Lidingöbor som stannar i Ropsten för att parkera bilen eller släppa av passagerare vid tunnelbanan.

C - "Ändra trängselskatten i Ropsten"

Som riksdagsledamot för Lidingö och Moderaterna har detta länge varit en självklar fråga för mig att driva i Riksdagen. Jag samt två andra ledamöter (M och KD) har motionerat i frågan om trängselskatten i Ropsten. Att nu ytterligare tre riksdagsledamöter (C) ansluter sig är därför mycket välkommet. Som ett nästa steg har jag nu bjudit in riksdagsledamöter från Riksdagens samtliga partier till kaffe och studie besök i Ropsten.

Under årens lopp har allt fler inkonsekvenser med trängselskatten uppdagats. Det är uppenbart att trängselskatten blivit ännu ett sätt för staten att beskatta Stockholmarna och Lidingöborna i synnerhet, snarare än ett sätt att minska trängsel och öka resandet med kollektivtrafiken.

Om målet hade varit att minska trängsel och utsläpp, borde situationen i Ropsten hanteras annorlunda, skatteintäkterna kunna gå till att att bygga klart ringleden runt Stockholm och trängselskatten pausas helt och hållet nu under Corona för att minska smittan. Inga andra kommuner i Stockholms län har tullen placerad på ett sådant sätt, att tillgången till och parkering vid tunnelbanan beskattas extra och i Göteborg har invånare i Backaområdet fått ett undantag liknande de vi skulle behöva i Ropsten.

Detta till trots har Socialdemokraterna och regeringen på rak fråga från Lidingö Stad, uttryckt ett totalt ointresse för att ändra trängselskatten i Ropsten. Att nu riksdagsledamöter från ett av regeringens stödpartier ansluter sig till Lidingömoderaternas linje är därför särskilt välkommet.

Men för att få till stånd en förändring krävs mer! Genom att bjuda in och informera än fler riksdagsledamöter om situationen i Ropsten, hoppas jag att ytterligare ledamöter kan sluta upp bakom en förändrad trängselskatt. För att nå politisk bredd och majoritet vore det såklart särskilt välkommet med ledamöter från L, S och SD.

Ida Drougge (M)

Riksdagsledamot Lidingö