Besöksnäringen, som restauranger och hotell i Stockholm, går under utan stödåtgärder, menar Pelle Lydmar, ordförande för Visita. Foto: Maja Brand

Debatt: Stödåtgärder krävs för att rädda jobb och företag

"Det är bra att socialminister Lena Hallengren uppmanar fler att gå ut och äta på restaurang. Men hennes ansvar för att rädda jobb och företag i Sverige sträcker sig mycket längre än så. Regeringen måste snarast ge besked om förlängda stödåtgärder", skriver Visita.

  • Publicerad 06:15, 28 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Besöksnäringen i Stockholm genomlider just nu sin svåraste kris någonsin. Till exempel har hotellens intäkter från logi minskat med hisnande 86 procent sedan mars jämfört med samma period förra året, enligt siffror från Benchmarking Alliance. Drygt 9 300 personer har varslats från arbeten på Stockholms hotell- och restauranger sedan krisen slog till, enligt Arbetsförmedlingen. Grovt räknat är det lika många som i övriga landet sammantaget. Men detta är också bara början och risken är att regeringens tystnad gör att vi kommer se ytterligare tusentals arbetstillfällen försvinna i närtid.

Tisdagen den 20 oktober var Lena Hallengren (S), socialminister, med på en tillsyn av restaurang i centrala Stockholm och hon uppmanade då fler att gå ut och äta på restaurang. Det är en bra och välkommen uppmaning men om jobb och företag ska finnas kvar när pandemin är över räcker inte uppmaningar utan det behövs också handling från regeringen.

Förläng omställnings- och permitteringsstödet. Omställningsstödet och möjligheten till korttidsarbete har räddat många jobb och företag inom besöksnäringen. Men inom kort upphör stödåtgärderna och risken är att ännu fler förlorar jobbet. Lena Hallengren och hennes ministerkollegor måste agera skyndsamt och förlänga stöden.

Senarelägg skatteinbetalningen. Att det är möjligt att skjuta upp inbetalningen av arbetsgivaavgifter, moms och andra skatter är en viktig åtgärd för att öka företagens likviditet och därmed möjlighet att överleva. Krisens längd gör att läget för besöksnäringen är fortsatt mycket allvarlig och det måste bli möjligt att skjuta upp inbetalningen ytterligare.

Besöksnäringen i Stockholms breda utbud av nöjen och aktiviteter lockar i vanliga fall många inrikes såväl som utrikes resande varje år. Här slog därför rese- och mötesrestriktioner till utan pardon. Restriktioner gäller fortsatt och vi ombeds att hålla i och hålla ut. Gästerna är långt ifrån tillbaka på hotell och restauranger. Utan regeringens besked om att förlänga stöden är risken att företagen tvingas säga upp och lägga ner.