De starka protesterna över försäljningen av gamla Gubbängens gymnasium och Tensta gymnasium (bilden) har knappt hunnit tystna när nu ytterligare sju skolfastigheter ska säljas till ett stort privat företag, skriver Clara Lindblom (V) och Tina Kratz (V). Foto: Jessica Segerberg/Erik Nordblad/Stefan Källstigen

Debatt: Sluta sälja ut våra skolor till högstbjudande

På måndag kommer försäljningen av ytterligare sju skolfastigheter upp i Stockholm kommunfullmäktige. På det här sättet breder marknadsskolan ut sig och staden tappar kontroll över både lokaler och skolplatser, skriver vänsterpartisterna Clara Lindblom och Tina Kratz.

  • Publicerad 06:15, 30 mar 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Skolan är inte vilken affärsverksamhet som helst och elever ska inte få behandlas som kunder eller ekonomiska enheter.

Sedan de blågröna tog över makten i Stockholms stad har snart 25 förskolor och 10 skolor sålts ut till privata företag. De starka protesterna över försäljningen av gamla Gubbängens gymnasium och Tensta gymnasium har knappt hunnit tystna när nu ytterligare sju skolfastigheter ska säljas till ett stort privat företag.

Måndag nästa vecka tas beslutet om försäljningarna upp i Stockholms kommunfullmäktige.

Genom den här typen av utförsäljningar breder marknadsskolan ut sig på den kommunala skolans bekostnad och staden tappar kontroll över både lokaler och skolplatser.

Extrema exempel

Man behöver inte ens gå in på extrema exempel som kjolmätningar eller ekonomisk brottslighet för att förstå att marknadsskolan har varit en dålig idé, problemen finns även inom skolans grunduppdrag om bland annat likvärdig utbildning.

Nyligen kunde vi läsa i Borås Tidning att elever som gått ut nian på Internationella Engelska skolan klarar sig sämre på gymnasiet än vad de borde sett till sitt slutbetyg. Flera rapporter visar på att glädjebetyg används för att attrahera elever och föräldrar till skolorna.

Generös betygssättning

Det här bekräftas av fakta från Skolverket som konstaterar att fristående skolor är mer generösa i betygssättningen i förhållande till de nationella proven än vad kommunala skolor är. Marknadsskolorna spär på segregationen genom att medvetet locka till sig elever som kräver mindre resurser. Samtidigt drar de ner på lönekostnaderna genom att ha färre behöriga lärare.

Skolan är inte vilken affärsverksamhet som helst och elever ska inte få behandlas som kunder eller ekonomiska enheter. Man ska inte luras att tro att aktiebolagen som tillåts driva skola är välvilliga entreprenörer som brinner för våra barns utbildning.

Riskabelt lägga över ansvaret

De är vinstdrivande företag som tillåts göra stora pengar på bekostnad av elever och lärare och det är riskabelt att lägga ansvaret för våra barns utbildning i händerna på dessa. Oavsett hur kompetenta och drivna lärare de än anställer.

Dessutom är det så att så fort en vinstdrivande skola inte längre behagar bedriva utbildningsverksamhet så står kommunen där med ansvaret att snabbt ta emot eleverna i den kommunala skolan. Det gäller även när en friskola tvingas stänga.

Bättre att äga själv

Bara för någon vecka sedan så drog Skolinspektionen (med rätta) in tillståndet för bland annat Jacobiskolan, tidigare Al-Azharskolan i Vällingby.Med det står 700 elever utan skolplats till hösten. Ju fler skolor vi säljer ut, desto svårare blir det såklart att lösa sådana situationer. Det är bara genom att själva äga skolorna som kommunen har rådighet över situationen.

Visst finns det problem även i den kommunala skolan. Snåla budgetar och nedskärningar har urholkat den kvalitet som den svenska skolan tidigare varit känd för. Skolan behöver få mer resurser och en långsiktigt ansvarstagande politik. Vi borde ha en likvärdig och kompensatorisk skola som kan vara med och lägga grunden för ett jämlikt samhälle.

Majoritet vill begränsa vinster

Åtta av tio svenskar vill begränsa eller förbjuda vinster i skolan, ändå verkar det bara vara Vänsterpartiet som driver frågan på allvar. Att alla barn får en bra skolgång är kommunens ansvar och det är ett ansvar man inte kan sälja ut till högstbjudande.